Netwerkbeveiliging

Netwerkbeveiliging is voor iedere organisatie van groot belang. Het datanetwerk moet goed beschermd worden tegen indringers, virussen of aanvallen. Als system integrator levert Zetacom oplossingen om apparatuur, systemen en data zo goed mogelijk te beveiligen tegen minimale risico’s.

Netwerkbeveiliging vormt een essentieel onderdeel voor ieder netwerk – groot of klein – tegen hackers en virussen.  Afdoende netwerkbeveiliging is essentieel bij aanvallen op het netwerk waardoor belangrijke informatie plotseling is verdwenen of op straat komen te liggen. Bovendien moet er rekening gehouden worden met technologische ontwikkelingen die elkaar snel opvolgen. Dit geeft wel aan dat het belangrijk is om uw netwerkomgeving op een snelle en veilige manier te verbinden met uw datacentra of met het internet.

Internet of Things

Steeds meer apparatuur wordt op het netwerk aangesloten. Niet alleen privé smartphones van uw medewerkers, maar ook apparaten, zoals frisdrankautomaten, koelkasten of centrale verwarming, worden op het internet ontsloten. Dit wordt Internet of Things genoemd en vraagt om een andere benadering van netwerkbeveiliging. U kunt deze apparatuur niet volledig van uw netwerk weren, maar u kunt deze apparatuur tegelijkertijd niet vertrouwen. Middels beveiligings-oplossingen van Zetacom bent ú in controle. Voldoet apparatuur niet aan uw beveiligingseisen, dan wordt dit apparaat automatisch van het netwerk geweerd. Wanneer ontsloten, wordt het netwerkverkeer op applicatieniveau (Layer 7) gecontroleerd. Hierdoor kan deze apparatuur alleen communiceren met de door u toegestane diensten.

Beleid

Een goede netwerkbeveiliging begint met het opstellen van een beleid. Het gaat namelijk niet alleen om technische maatregelen, maar ook strategisch en organisatorisch zal het een en ander bepaald moeten worden. Mag een bezoeker zijn laptop in de muur prikken en verbinding maken met het netwerk? Zo ja, tot waar krijgt hij of zij toegang? Welke regels zijn er voor medewerkers die hun werkmail koppelen op hun privé smartphone? Na bepaling van dit beleid wordt een technische oplossing uitgedacht en geïmplementeerd.

Gegevensbescherming en de wet AVG

Ook in uw organisatie zijn persoonsgegevens beschikbaar. Medio 2018 wordt de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit betekent dat er vanaf 2018 nog maar één privacywet geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) komt hiermee te vervallen.

In de wet AVG hebben mensen meer invloed op de verwerking van hun persoonsgegevens en draagt uw organisatie de verantwoordelijkheid over het beheer van deze gegevens. Het is uw verantwoordelijkheid om zelf de wet na te leven én te kunnen aantonen dat u zich aan de wet houdt. Wanneer u hieraan niet voldoet, kunnen hoge boetes volgen. Zetacom heeft uitgebreide kennis van de AVG en biedt beveiligingsoplossingen om aan deze wet te voldoen. Uiteraard gaan wij hierover graag met u in gesprek.

Next-generation firewalls

Zetacom biedt next-generation firewalls die niet alleen kijken naar de IP poort, maar tevens de inhoud van de datapakketten inspecteert. Ook wanneer dit verkeer versleuteld (SSL) is. Hierdoor kunnen de firewalls de details van het dataverkeer ‘begrijpen’. Aan de hand daarvan kan het actie ondernemen, bijvoorbeeld blokkering van het betreffende netwerkverkeer of het genereren van een waarschuwing. Uiteraard ondersteunen next-generation firewalls van Zetacom tevens traditionele faciliteiten als VPN ontsluiting, Network Address Translation en  Quality of Service.

Netwerkbeveiliging in de zorg

Veiligheid en betrouwbaarheid zijn twee aspecten die in de zorg hoog in het vaandel staan. Een concreet voorbeeld waarom netwerkbeveiliging in de zorg zo belangrijk is: wanneer alle zorgsystemen op het netwerk zijn aangesloten, kan het risico ontstaan dat een bewoner of bezoeker bewust of onbewust de werking van uw zorgoplossingen kan beïnvloeden. Door goed te kijken naar welke verkeersstromen wel en niet zijn toegestaan, zorgt Zetacom ervoor dat dit risico wordt weggenomen.

Meer weten over dit onderwerp?

Gabor Schilten