Alarmservers

Alarmservers worden voor verschillende doeleinden gebruikt in de zorg, industrie en zelfs gemeentes. Zetacom levert een breed scala aan hoogwaardige en innovatieve alarmservers die perfect aansluiten bij uw omgeving en werkprocessen. Afhankelijk van uw situatie kan dit een medisch gecertificeerde app zijn voor secure messaging tot aan een message broker die verschillende systemen aanstuurt.

Toepassingen alarmservers

Alarmservers worden ingezet om inkomende alarmen geautomatiseerd af te handelen. Inkomende alarmen kunnen medische-, verpleeg-, of reanimatieoproepen zijn, maar ook technische storingsmeldingen van allerhande apparatuur. Het systeem wordt dan ook toegepast bij het koppelen aan een verpleegoproepsysteem, Zirop (ziekenhuis rampen opvang), reanimatie, BHV etc. Zetacom past alarmservers vooral toe in ziekenhuisomgevingen, maar de mogelijkheden en toepassingen zijn veel breder. Ook in industrie of als oplossing van ingewikkelde BHV/ontruimingsplan vraagstukken. Bij een gemeente past Zetacom alarmservers zelfs toe om baliepersoneel ‘te beveiligen’. In geval van calamiteiten kan met behulp van alarmservers heel snel en eenvoudig een grote groep medewerkers worden geïnformeerd.

Alarmafhandeling

Om het alarm af te handelen beschikken alarmservers over de mogelijkheid om interactieve tekstberichten te versturen naar DECT, wifi en GSM-toestellen. Dit is op basis van een medisch gecertificeerde app voor secure messaging. Ook kunnen er flexibel in te spreken spraakberichten verstuurd worden naar elk type toestel.

Het voordeel van het gebruik van interactieve berichten is dat er gewerkt kan worden met het bevestigen of afwijzen van een melding zodat alarmservers aan de hand van de terugkoppeling kan escaleren. Na acceptatie van een interactief bericht kan er ook een automatisch een conferentie worden opgebouwd tussen vooraf ingestelde toestellen of juist alleen tussen de personen die geaccepteerd hebben. Met name de combinatie tussen tekstberichten en spraak maakt de alarmserver tot een enorme toegevoegde waarde.

Bij de afhandeling kan gebruik worden gemaakt van escalaties indien er binnen gestelde tijd niet voldoende medewerkers een gestuurd bericht positief hebben beantwoord. Zetacom heeft twee type alarmservers in het portfolio: IQ Messenger en DAKS.

Merken alarmservers

Zetacom voert een aantal merken alarmservers:

  • IQ Messenger
  • DAKS classic
  • De mini DAKS (ofwel DAKS ECO200)
  • De micro DAKS (ofwel DAKS ECO100 / uDAKS of µDAKS)

IQ Messenger

IQ Messenger is een krachtig geïntegreerd en merkonafhankelijk softwareplatform voor verpleegoproep, alarmering, persoonsbeveiliging, rapportage en communicatie, met name voor de zorg. Zo kunnen al uw separate systemen werken als één platform. De software is zeer gebruiksvriendelijk en sluit perfect aan op uw omgeving en werkproces. Afhankelijk van uw situatie kan dit een medisch gecertificeerde app zijn voor secure messaging inclusief logging tot aan een flow manager waarmee de standaard gebruikersinstellingen van toestellen kunnen worden beheerd en overruled. Alarmering is dan mogelijk op basis van datum/tijd, type alarm, escalaties en groepen. In de flow manager kunt u bijvoorbeeld instellen dat een device in de avond alleen gaat trillen. De flexibiliteit, beheersgemak en volledigheid van integraties zorgen ervoor dat u ‘in control’ bent.

DAKS Alarmservers

De DAKS classic is de DAKS met de meest uitgebreide mogelijkheden en capaciteit. De mini DAKS en de micro DAKS kunnen beide zowel als stand alone als in combinatie met de DAKS classic worden ingezet. In combinatie met een DAKS classic kan een gedistribueerd alarmsysteem worden gerealiseerd.

Waarom Zetacom?

Zetacom is al jarenlang een betrouwbare partner in de zorg. Wij kunnen u goed adviseren over hoe u alarmservers kan inzetten in uw omgeving en werkprocessen. Als system integrator is Zetacom in staat om alarmservers goed in te passen en correct te laten werken met de onderliggende systemen. Zetacom put hierbij uit een enorme ervaring op dit gebied.

Meer weten over dit onderwerp?

service medewerker
Zetacom Zorgconcept

Zetacom Zorgconcept

voor Bernhoven Verpleegoproepsystemen, spraakcommunicatie, persoonsalarmering

Partners

Zetacom werkt samen met de volgende partners.