Stille ontruimingsinstallaties

Zetacom heeft alle kennis en ervaring in huis om oplossingen te leveren die voldoen aan de landelijk geldende norm NEN2575. Deze norm stelt nauwkeurige eisen aan alle ontruimingsinstallaties, zodat mensen in geval van nood op een snelle en veilige manier het pand kunnen verlaten.

Stille ontruimingsinstallaties

In geval van brand of een andere noodsituatie is het zaak dat mensen zo snel mogelijk het pand verlaten zonder dat er stress en paniek ontstaat. De zorgsector heeft echter te maken met personen die verminderd of niet zelfredzaam zijn. Om panieksituaties te voorkomen wordt er een stil alarm afgegeven. Dit betekent dat er in het gebouw geen luid alarm klinkt, maar dat alleen de mensen die BHV getraind zijn een melding ontvangen op hun pieper of handset. Zij brengen de evacuatie vervolgens op gang.

Een ontruimingsinstallatie bestaat uit een centrale unit, de bekabeling, de zendapparatuur en de ontvangers. De gehele oplossing wordt vervolgens gekoppeld aan de brandmeldcentrale. Een ontruimingsinstallatie kan met verschillende systemen werken zoals DECT, wifi, pGSM of PZI.

NEN2575

Een ontruimingsinstallatie moet voldoen aan de landelijk geldende norm NEN2575. In de norm is vastgelegd dat de installatie een bepaalde tijd moet blijven werken tijdens brand. Er worden daarom eisen gesteld aan onder andere de bekabeling en de noodstroom. De zendapparatuur moet bijvoorbeeld voorzien zijn van een tweede kabel of de gebruikte bekabeling moet brandvertragend zijn.

Sinds 2013 geldt er een aanvullende norm. Hierin worden ook eisen gesteld aan de systemen die worden gebruikt zoals DECT, wifi of pGSM. Als gevolg van deze nieuwe eisen, zijn extra investeringen voor deze systemen dermate hoog dat dergelijke oplossingen financieel gezien niet meer haalbaar zijn. Vandaar dat Zetacom ervoor heeft gekozen om ook PZI installaties (piepersystemen) toe te voegen aan het productportfolio. Uiteraard blijven we ook DECT, wifi of pGSM leveren.

Controle stille ontruimingsinstallaties

Om de verschillende componenten te controleren, moet er bewakingsapparatuur worden toegevoegd aan de ontruimingsinstallatie. Mocht er een onderdeel niet werken, dan wordt dit gesignaleerd richting de brandmeldcentrale als zijnde een technische storing. Hoewel het niet geëist wordt, voegt Zetacom ook vaak een volautomatische ketentest toe aan het bewakingsmechanisme.

Beste oplossing

Wat uiteindelijk de beste oplossing is, verschilt per project, maar er moet in een vroeg stadium – al tijdens de bouw – rekening mee gehouden worden. Als system integrator is Zetacom er in het verleden veelvuldig in geslaagd om een draadloze oplossing te ontwerpen en te leveren die voldoet aan de landelijk geldende norm NEN2575 voor ontruimingsinstallaties. Zetacom heeft dan ook alle kennis en ervaring in huis om u te voorzien van een compleet en geïntegreerd systeem voor stille ontruimingen.


15% korting Autropage Basis Pakket NEN2575

Vanwege een speciale actie van Ascom mag Zetacom u het volgende aanbieden. U krijgt nu 15% korting op Ascom Autropage Basis Pakket NEN2575. In tegenstelling tot de meeste andere stille alarmeringssystemen is dit complete basispakket out-of-the-box geschikt voor NEN2575. Het platform is ook in te zetten als berichtenomgeving voor VoWiFi en DECT van Ascom. Het sluit daarmee naadloos aan bij veel organisaties waar de NEN2575 van toepassing is. Het gaat hierbij om omgevingen waarvan de bewoners en gasten zich niet zelfstandig in veiligheid kunnen brengen (niet-zelfredzame personen), zoals ziekenhuizen, verpleeginrichtingen en verzorgtehuizen.

Download hieronder de leaflet of neem contact met ons op als u meer informatie wil ontvangen.

Meer weten over dit onderwerp?

Martijn van der Meulen