3 april 2018
Door Jean Middeldorp

Er zijn jaren geweest waarin de pilots met beeldzorg je om de oren vlogen. De reden: er was een flinke subsidiepot beschikbaar, en waarom zou je die niet leegmaken. En hoewel velen de voordelen van beeldzorg ook wel zagen, zijn de pilots vrijwel nergens opgeschaald. En ook dit heeft een reden: bij technologische innovatie gaat de kost nu eenmaal altijd voor de baat uit. En die kosten wilden zorginstellingen niet maken, hoewel cliënten en medewerkers de voordelen vaak goed zagen.

< Terug naar overzicht

Inmiddels leven we in andere tijden. In tijden waarin zorgorganisaties niet ontkomen aan denken in termen van klantenbinding, reputatieverbetering en efficiencyverhoging. Zou het niet mooi zijn als u die verschillende dimensies aan elkaar kunt verbinden? Als u cliënten en medewerkers blij kunt maken, en ook nog eens ervoor kunt zorgen dat dit hand in hand gaat met lagere kosten of hogere opbrengsten? Minister Schippers zou in ieder geval graag zien dat zorgorganisaties vaart maken met de introductie van beeldschermzorg. Zij heeft als doel geformuleerd dat in 2019 iedereen die zorg en ondersteuning thuis ontvangt de mogelijkheid moet hebben om – als zij dat willen – via beeldscherm met hun zorgverlener te communiceren.

Eén van de grootste problemen in de langdurige zorg is de hoge werkdruk die maakt dat verzorgenden nauwelijks nog tijd hebben voor écht contact met cliënten, laat staan voor contact met hun mantelzorgers. Verzorgenden gaan daaraan onderdoor. De zorg is de sector met het hoogste ziekteverzuim in ons land. De reputatie van de ouderenzorg staat al heel lang onder druk. Iedere organisatie hoopt maar dat er onder haar mantelzorgers geen nieuwe Hugo Borst opstaat.

Ontlasten van medewerkers en zorgen dat cliënten meer ‘gezien’ worden, dat is waar beeldcommunicatie prima ondersteuning kan bieden. Op allerlei manieren: een camera in de gezamenlijke woonkamer die de verzorgende aan kan doen als ze even de ruimte moet verlaten; alarmoproepen die vergezeld gaan van beeld; videomonitoring in de nacht bij bewoners die de neiging hebben om te gaan dwalen; tegengaan van vereenzaming door de video-oplossing ook in te zetten voor contact met familie; videoconsults met medisch specialisten in het ziekenhuis, waardoor een vermoeiend en tijdrovend ziekenhuisbezoek kan worden bespaard. Welke toepassing voor u relevant is wordt niet bepaald door de techniek of de afdeling ICT, maar door de behoeften van cliënt en medewerker. Zij bepalen samen hoe techniek hen kan helpen.

Ook in de thuiszorg zijn mogelijkheden te over. Denk aan aanwijzingen geven op afstand bij het druppelen van de ogen of het innemen van medicatie; sociale monitoring door ’s ochtends even te videobellen om te vragen of de cliënt goed heeft geslapen en te zien of hij al is aangekleed; thuiszorgverpleegkundigen die onderling kunnen videobellen als ze even ruggenspraak willen houden met een collega over een cliënt die complexe zorg nodig heeft. En denk ook aan allerlei niet zorggerelateerde toepassingen, zoals advies op afstand bij een kapotte kraan of verstopte dakgoot. Immers, steeds meer thuiszorgorganisaties bieden hun cliënten een abonnement waarbij ze via een voordelig tarief een klusjesman, kapper aan huis of wat dies meer zij kunnen inhuren. Hoe makkelijk is het voor de cliënt als hij op afstand via de tablet kan laten zien bij welk probleem hij hulp nodig heeft?

Dit vraagt wel om anders denken en anders organiseren. Misschien vraagt het zelfs wel om een heel nieuw businessmodel naast uw bestaande dienstverlening. Zoals gezegd bieden veel thuiszorgorganisaties al allerlei nevendiensten tegen een voordelig tarief. Maak van videocommunicatie ook een nevendienst, die u aanbiedt vanuit het contactcenter. Regel het zo in dat het contactcenter het videogesprek desgewenst kan doorverbinden met de dienstdoende thuiszorgmedewerker of met het gecontracteerde klussenbedrijf. Werk samen met studenten die in het kader van hun stage ouderen kunnen helpen. Zorg ervoor dat ze bij contact met de zorgorganisatie altijd gebruikmaken van een beveiligde verbinding (NEN 7510) en maak dit net zo eenvoudig als Facetime of Skype. Als ouderen – eventueel met hulp van de studenten – leren hoe ze kunnen videobellen met hun familie, is de drempel weg om dit ook te doen met de thuiszorgorganisatie.

Wij hebben veel ervaring met de implementatie van deze technologie. Wat wij hebben geleerd is: begin niet met het geld, de businesscase is pas de laatste stap in het traject. Begin met de behoeften die u ziet bij uw doelgroep. Hoe kunt u daarop inspelen zonder voor nog meer werkdruk te zorgen bij uw medewerkers? Hoe kunt u medewerkers ontlasten, zodat zij meer tijd overhouden voor de sociale kant van hun werk? Als videocommunicatie een antwoord is, dan zijn er mogelijkheden te over om niet te hoeven investeren, maar de oplossing op abonnementsbasis als dienst af te nemen.

Wij komen graag eens met u brainstormen over uw nieuwe businessmodel dat beter inspeelt op behoeften van medewerkers en cliënten. Neem direct contact met ons op voor een afspraak!

Dit artikel is ook verschenen op ICT&health.