19 april 2017

Sensorsystemen die in verpleeg- en verzorgingstehuizen worden ingezet om bijvoorbeeld dwalende cliënten te monitoren, kunnen eenvoudig ingezet worden om medewerkers bij nachtrondes te ondersteunen. Dat zorgt voor tijdsbesparing. Tijd die zorgmedewerkers kunnen inzetten om zorg te bieden waar het nodig is. Het biedt ook minder verstoring van cliënten ’s nachts, wat hun rust en privacy ten goede komt. Maar hoewel de behoefte aan tijdsbesparing groot is, worden dergelijke zorgsystemen in de praktijk nog niet of nauwelijks op deze manier toegepast, merkt technisch consultant Jean Middeldorp van Zetacom.

< Terug naar overzicht

System integrator Zetacom levert al jaren oproep- en andere zorgsystemen aan verpleeghuizen en andere zorginstellingen. Sinds de invoering van het Zorgtotaal-concept een kleine twee jaar geleden, zitten de consultants van Zetacom steeds meer om tafel met zorgmedewerkers zelf, om zo hun behoeften beter te kunnen vertalen naar technische oplossingen. In dergelijke gesprekken komt regelmatig de behoefte naar voren om nachtrondes efficiënter in te richten en zo te besparen op de kostbare tijd van vaak met veel werkdruk opgezadelde medewerkers in zorginstellingen.

Er zijn diverse technische oplossingen voorhanden om cliënten te monitoren, waaronder systemen die werken met camera’s of sensors in de kamers. Daarbij hebben sensors als voordeel dat ze minder problemen opleveren op het gebied van de privacy van cliënten. “Vaak beschikken zorginstellingen ook al over systemen die met behulp van sensors in de gaten houden of bewoners hun bed of kamer verlaten,” stelt Jean Middeldorp van Zetacom. “Door bijvoorbeeld een sensor aan het bed toe te voegen, kun je eenvoudig vanaf een centrale locatie in de gaten houden of een bewoner wakker wordt of wellicht uit bed is gevallen.”

Gerichte zorg

Dat maakt nachtrondes niet volledig overbodig, maar zorgt er voor dat je veel gerichter zorg kunt aanbieden waar dat echt nodig is, meent Middeldorp. Een bijkomend maar eigenlijk net zo belangrijk voordeel is dat bewoners niet een of twee keer per nacht gestoord worden. Dat verbetert de kwaliteit van leven van de betrokken bewoners, terwijl het ook minder impact heeft op hun privacy.
Toch zijn er in de praktijk niet of nauwelijks voorbeelden te vinden van zorginstellingen die op deze manier gebruik maken van een sensornetwerk, merkte Middeldorp. “We wilden recent voor een referentiebezoek inventariseren welke van onze afnemers hun systemen hiervoor inzetten. Toen bleek dat dit nog nergens het geval was, terwijl de behoefte om de werkdruk te beperken bij nachtrondes toch echt nadrukkelijk leeft. Men wil het wel, maar doet het toch niet.”

Kwestie van vertrouwen

Waarom dat niet het geval is? Het heeft niet zozeer te maken met de impact op de systemen of op de werkprocessen, denkt Middeldorp. “De werkprocessen moeten wat anders ingericht worden, wat bij elk nieuw systeem een drempel kan zijn, maar zeker niet onoverkomelijk. De technische aanpassingen zijn ook beperkt. Het lijkt vooral een kwestie van vertrouwen te zijn in de technologie. Men doet liever op de traditionele manier zijn of haar rondes om er zeker van te zijn dat alles in orde is.”
Middeldorp verwacht dan ook dat op termijn sensornetwerken wel degelijk ingezet gaan worden voor meer doeleinden dan alleen het in de gaten houden van dwalende cliënten. “Er wordt nu ook al sensortechnologie ontwikkeld om in de gaten te houden of iemand verschoond moet worden. Dat is een volgende stap in het leveren van gerichte zorg, daar waar het nodig is. Natuurlijk moet je niet op technologie alleen vertrouwen, het is ondersteunend aan een kwalitatief betere manier van zorg leveren, niet vervangend. Maar het is vooral een kwestie van gewenning. Zo’n nieuwe toepassing moet de genoemde voordelen eerst een paar keer in de praktijk kunnen bewijzen. Dat is de beste manier om vertrouwen er in te kweken.”

Interview door Martijn Kregting.
Dit interview is verschenen in ICT&health, editie 2, april 2017.