Blog

Hoe zit dat nu met MDM, MAM, EMM en UEM?

17 december 2020
Door de opmars van mobiele apparaten zoals smartphones en tablets op de werkvloer is mobiel beheer een belangrijk aandachtspunt geworden. Wie dit goed, veilig en efficiënt wil regelen voor zijn organisatie loopt al snel tegen deze afkortingen aan: MDM, MAM, EMM en nu ook UEM. Ze hebben allemaal te maken met mobiel beheer, maar ze gaan niet over hetzelfde. Wat zijn de verschillen en hoe kun je deze oplossingen benutten? We zetten het voor je op een rij.

De geschiedenis en betekenis van MDM, MAM, EMM en UEM

Om de termen MDM, MAM, EMM en UEM goed te begrijpen, helpt het om even te kijken hoe ze ontstonden. Dat begon met de opmars van de mobiele telefoons (GSM) in de jaren ’90. Naast gesprekken voeren, ontstond al snel de behoefte om ook gegevens van e-mail, contactpersonen en taken te delen en synchroniseren. BlackBerry zorgde daarbij voor een grote stap door gebruik te maken van pushtechnologie en te zorgen voor een beveiligde verbinding tussen het toestel en de mailserver.

De opmars van Microsoft Mobile Device Management

Door de komst van smartphones, tablets en snellere mobiele netwerken (3G, 4G en inmiddels bijna 5G) werd het mogelijk om meer gegevens en applicaties mobiel beschikbaar te maken. Om dat in organisaties wel veilig en efficiënt te doen, ontstond MDM (Mobile Device Management), voor veel mensen nog steeds de meest bekende term. MDM zorgt ervoor dat de IT-afdeling controle houdt over de (zorg)data waarmee medewerkers werken op mobiele apparaten, door de toestellen op afstand te kunnen beheren.

MAM voor de apps

Om dat beheer goed en efficiënt te doen, is ook het beheer van de flink toegenomen hoeveelheid mobiele apps belangrijk geworden. Oftewel: Mobile Application Management (MAM). Hiermee zijn apps voor gebruikers te publiceren, pushen, configureren, beveiligen, controleren en bij te werken. Zodat iedereen werkt met de laatste versie van de juiste apps. Zodat data van de organisatie veilig blijft en apps efficiënt en eenvoudig uit te rollen zijn. Bijvoorbeeld ook met een eigen app-store voor verschillende gebruikersgroepen.

Samen werd het EMM

Tegenwoordig wordt vaak gesproken over EMM (Enterprise Mobility Management). Dit omvat de technologie, processen en regels voor het centraal configureren, beheren en beveiligen van alle mobiele hardware en data. Het beheer van toestellen en applicaties (dus MDM en MAM) is hierin opgenomen. Eigenlijk is EMM een doorontwikkeling van MDM, dat nu een onderdeel is geworden van EMM. Daarbij kan uiteraard ook de eigen appstore voor gebruikersgroepen worden gemaakt.

En nu is er UEM

Bij mobiel beheer in organisaties wordt nu vaak gesproken over MDM en EMM. Daarnaast zult u ook de term UEM (Unified Endpoint Management) steeds vaker horen. Hierbij gaat het om het beheer van alle devices – of dat nu smartphones, laptops, desktops of slimme Internet of Things (IoT) apparaten zijn – en dat in één centrale omgeving. Want mobiel werken, gebeurt immers niet alleen met mobiele telefoons en tablets. Ook een laptop met Windows 10 kan daarvoor gebruikt worden.

Want we gebruiken steeds meer en steeds meer verschillende devices. De verwachting is dat bedrijven in 2020 gemiddeld 4,3 apparaten per medewerker moeten ondersteunen. Dat kan dus goed, veilig en efficiënt met UEM.

Alles op één rij

Dus alles kort op één rij:

  • MDM (Mobile Device Management) = Toestelbeheer
  • MAM (Mobile Application Management) = App beheer
  • EMM (Enterprise Mobility Management) = Toestel + app management
  • UEM (Unified Endpoint Management) = EMM + laptops (MacOS/Windows 10) + IoT

Praktijk: EMM of UEM bij een ziekenhuis

Hoe werkt het in de praktijk? Veel organisaties kijken momenteel naar de mogelijkheid om het werken met mobiele devices veilig én efficiënt te houden. Dat speelt sterk in bijvoorbeeld ziekenhuizen, waar medewerkers steeds vaker werken met smartphones, tablets of speciale zorgtelefoons. In de zorgapps werken ze met patiëntgegevens, die dus wel veilig moeten blijven, ook vanwege de privacywetgeving. Daarnaast moet het beheer efficiënt en gemakkelijk blijven. Bijvoorbeeld door de mobiele werkomgeving in één keer tegelijk uit te rollen over een groot aantal apparaten van de verschillende gebruikersgroepen.

Waar ziekenhuizen de afgelopen tijd vaak druk waren met de introductie van het EPD (Elektronisch patiëntendossier), is mobiel beheer met EMM of UEM nu een logische vervolgstap. Dat houdt het beheer efficiënt, terwijl organisatie- en patiëntgegevens op de mobiele apparaten veilig blijven. Dat is met mobiele apparaten een belangrijk aandachtspunt. Want ze kunnen overal gebruikt worden. Ze zijn flexibeler en goedkoper dan bijvoorbeeld de traditionele ‘Computer On Wheels’ (COW) in een ziekenhuis, maar ze blijven ook sneller ergens liggen of een apparaat kan worden meegenomen door onbevoegden. Dan wil je wel direct op afstand de gegevens eraf kunnen halen.

Meer weten over mobiel beheer of onze hulp nodig bij het inzetten van MDM?

Graag vertellen wij u meer over het inzetten van MDM en kijken we graag samen met u welke optie(s) het best passen bij uw organisatie. Neem contact op met onze collega Thijs Rijnberg of bel ons via 088 938 2222.