13 maart 2020
Door Zetacom

Meer informatie en tips over het coronavirus COVID-19

Meldt u gratis aan voor het online inbelspreekuur voor Microsoft Teams elke donderdag!

Zetacom staat klaar: “Kunnen wij u helpen?”

Let op voor phishing mails!

Protocol Zetacom coronavirus

Onze Zorghelden kunnen nu gratis Branches gebruiken voor de officiële RIVM COVID-19 richtlijnen

Partnerupdates

Microsoft: Gratis Microsoft Teams voor zorgorganisaties

KPN: Gratis vergadernummer en bellen buiten de bundel

NFON: Thuiswerken met NFON

< Terug naar overzicht

Nederland wordt inmiddels geconfronteerd met een stijgend aantal Corona (COVID-19) besmettingen. Met dit bericht willen wij u graag nader informeren over onze interne aanwijzingen en de maatregelen die Zetacom neemt indien wij geconfronteerd worden met een Corona besmetting bij een van onze medewerkers of bij onze relaties.

Interne aanwijzingen

Onze medewerkers zijn geïnformeerd over de wijze waarop zij de kans op een besmetting kunnen reduceren, als ook over hoe zij een eventuele besmetting kunnen herkennen en hoe dan vervolgens te handelen.
In geval van klachten die kunnen duiden op een besmetting zullen onze medewerkers thuis blijven en/of thuis werken indien hun gezondheid dat toestaat. We volgen hierbij de richtlijnen aan het RIVM.
Verder hebben onze medewerkers de strikte opdracht zich te houden aan de adviezen en richtlijnen die kunnen gelden binnen uw organisatie indien u die vooraf of tijdens hun bezoek kenbaar hebt gemaakt. Indien die afwijken van de RIVM richtlijnen, dan verzoeken u dringend om die expliciet duidelijk maken aan ons en onze medewerkers zodat daar geen onduidelijkheid over kan bestaan. U kunt hiervoor de berichtgeving sturen naar meldpunt@zetacom.nl.

Maatregelen

De continuïteit van onze dienstverlening aan onze relaties is, naast de gezondheid van onze medewerkers, onze hoogste prioriteit. Wij zullen er alles aan doen deze continuïteit te waarborgen.
Indien er sprake is van een of meerdere besmettingen bij medewerkers van Zetacom die van invloed zijn op het geheel van onze leveringsverplichtingen, dan zal de inzet van onze mensen worden aangepast naar de volgende prioriteiten:

1. Service & Beheer diensten, inclusief storingsdiensten
2. Projecten
3. Advies trajecten
4. Opleidingen / Trainingen
5. Overige werkzaamheden

Indien deze prioriteitstelling invloed heeft op de werkzaamheden die bij of voor u gepland zijn, dan zullen we uiteraard direct contact met uw organisatie opnemen.

On-site werkzaamheden

Wanneer het coronavirus binnen uw organisatie wordt vastgesteld, dan horen wij dat graag direct. Daarbij volstaat een bericht naar meldpunt@zetacom.nl. Vanaf dat moment kunnen wij niet automatisch onze normale on-site werkzaamheden meer uitvoeren op de betreffende locatie. In zo een situatie kijken wij of het mogelijk is om onze werkzaamheden op afstand te verrichten en zullen met u in overleg treden over de beste aanpak. Wij vertrouwen op uw begrip daarvoor.

Reserve onderdelen

Als gevolg van het virus ontstaat er ook schaarste in verschillende goederen en producten. Op dit moment hebben wij geen aanwijzingen over een beperking van de leveringen van reserve onderdelen in ons assortiment. Mochten we hier wel aanwijzingen voor zien, dan nemen wij contact met u op met een passende oplossing.