20 maart 2020
Door Zetacom

Vooral in deze ongekende, spannende tijden, willen wij uw organisatie, waar nodig, zo goed mogelijk ondersteunen om uw ICT-omgeving stabiel en werkend te houden of te vernieuwen. Het komt regelmatig voor dat een van onze medewerkers fysiek aanwezig moet zijn binnen uw organisatie. Vanzelfsprekend volgen wij uw richtlijnen voor het veilig uitvoeren van werkzaamheden. Tevens hebben wij een aantal aanvullende uitgangspunten opgesteld die verband houden met een bezoek op locatie door een van onze medewerkers. Dit doen we voor uw en onze veiligheid. 

< Terug naar overzicht

In eerste instantie zullen wij zoveel mogelijk proberen om de werkzaamheden op afstand uit te voeren. Dit betekent dat onze medewerkers in sommige gevallen wat langer met u aan de telefoon blijven voor een goede intake. Het kan zo zijn dat ze u vragen om bepaalde handelingen uit te voeren waardoor mogelijk een bezoek op locatie niet meer noodzakelijk is. Uiteraard zullen wij u of uw medewerkers voor deze handelingen nadrukkelijk instrueren.

Is het niet mogelijk om de werkzaamheden op afstand uit te voeren? Dan bespreken wij telefonisch eerst uw en onze richtlijnen. Wanneer uw beleid het toelaat om bezoek van leveranciers te ontvangen, vragen wij van u het volgende:

  • De ruimte is voldoende groot en/of met aanwezigheid van zo weinig mogelijk mensen, waardoor het mogelijk is om binnen de richtlijnen van het RIVM-afstand van elkaar te houden;
  • U of de bouwaannemer heeft gezorgd voor voldoende mogelijkheid om handen regelmatig te wassen met het oog op de reeds van kracht zijnde algemene hygiëne maatregelen;
  • Alle aanwezige personen en organisaties houden zich aan de richtlijnen van het RIVM, d.w.z. dat er geen besmette personen of personen met milde klachten in het pand aanwezig zijn;
  • U kunt ervoor zorgen dat onze medewerker door maximaal 1 persoon binnengelaten wordt in de benodigde ruimtes;
  • Er zijn geen recente gevallen van Corona bekend.

Indien er aan bovenstaande richtlijnen kan worden voldaan, zullen wij het bezoek met u plannen. Eenmaal op locatie voert onze medewerker een LMRA uit (Last Minute Risk Analysis) waarbij op de besproken richtlijnen wordt gecontroleerd. Daarnaast vragen wij u:

  • Om uw medewerkers op afstand te houden;
  • Om geen voorwerpen aan te geven;
  • Er mee rekening te houden dat wij geen randapparatuur van u bedienen wanneer dit niet nodig is;
  • In geval van zorginstellingen, een lege kamer (geen bewoner aanwezig) te organiseren of de minimale afstand te garanderen.

Indien er op de locatie een situatie ontstaat, waarin de medewerker constateert dat aan een van de voorwaarden niet (meer) wordt voldaan, zal hij/zij dat met u bespreken. Wanneer er geen aanpassing mogelijk is, zullen we helaas het werk moeten staken en het pand verlaten.

Wij rekenen op uw medewerking en begrip. Zo zorgen wij er samen voor dat iedereen gezond blijft en dat uw ICT-omgeving u in optimale vorm blijft ondersteunen bij het belangrijke werk dat u verricht.