14 november 2018

Het gebruik van slimme camera’s in de zorg neemt toe. Deze technologie biedt veel kansen voor zorgoptimalisatie en heeft verschillende voordelen voor medewerkers en patiënten. Zorg alleen wel dat camera’s ook veilig zijn én blijven. Periodieke updates van camerasoftware worden nu bijvoorbeeld nog vaak vergeten. Dan worden camera’s een veiligheidsrisico in de ICT-omgeving, ook voor de privacy van bewoners of patiënten.

< Terug naar overzicht

Slimme camera’s voor zorgoptimalisatie

Met de steeds slimmer wordende technologie groeit de vraag van organisaties naar slimme camera’s. Zorginstellingen kunnen hierdoor zorgoptimalisatie realiseren. Bijvoorbeeld doordat zorgalarmering veiliger, efficiënter en doelgerichter wordt, met meer rust op de werkvloer. Zo kan op een veilige manier worden gezorgd voor minder inbreuk op het leven en de privacy van patiënten.

Slimme camera’s kunnen bijvoorbeeld ook zorgen dat zorgmedewerkers minder vaste rondes hoeven te lopen, terwijl de kritische alarmering gewoon gewaarborgd blijft. Dat levert voor zorgmedewerkers minder onnodige (vaste) loopjes op en voor patiënten minder inbreuk op hun rust.

Aandachtspunt veiligheid voor slimme camera’s

Slimme camera’s kunnen dus interessante oplossingen bieden, maar een belangrijk aandachtspunt is wel dat ze ook veilig zijn en blijven. Zeker wanneer slimme camera’s gebruikt worden in de kamers van bewoners of patiënten. Anders kan de bescherming van hun privacy in het geding komen. In de praktijk blijken veel slimme camera’s nu niet veilig omdat de software in de camera’s niet regelmatig wordt bijgewerkt met updates of security fixes van de fabrikant.

Over de opmars en mogelijkheden

De software in een slimme camera zorgt samen met de bijbehorende plugin voor de analyse van beelden en voor slimme toepassingen, zoals het onderscheiden van mensen ten opzichte van andere bewegingen in de ruimte. En door beeld en geluid te combineren, kunnen zorgverleners bij een alarm via de slimme camera meteen even in de kamer van een patiënt meekijken met hun smartphone. Of via een spraakverbinding vragen wat er aan de hand is. Zonder op voorhand al naar de kamer te gaan, terwijl dat misschien helemaal niet nodig is.

Het gebruik van camera’s in de zorg is al redelijk standaard, zeker in openbare ruimtes zoals gangen, parkeer- en wachtruimtes. Het gebruik van slimme camera’s in kamers van bewoners of patiënten is nu nog beperkt (nog geen 10%). Maar de verwachting is dat dit de komende jaren verandert. Juist omdat slimme technieken eerdere privacy-bezwaren wegnemen. Bijvoorbeeld door het automatisch anonimiseren van patiënten of door alleen te filmen wanneer dat echt nodig is. Samen met de groeiende mogelijkheden zorgt dit voor toename van de inzet. Slimme camera’s kunnen bijvoorbeeld ook benut worden voor het monitoren van de levensstijl of ontwikkelingen van patiënten. Of om zorg in de thuissituatie te ondersteunen. Bij nieuwbouw van zorginstellingen komt er eigenlijk al geen bestek meer voorbij zonder slimme camera’s.

Hoe blijven slimme camera’s veilig?

Die slimme camera’s moeten natuurlijk wel veilig zijn én blijven. Dat kan met een gescheiden netwerk, goede configuratie en actuele software. Juist de software blijkt nu vaak nog een risico. Vooral door het niet updaten. De risico’s en gaten in de IT-infrastructuur die dat oplevert, kunnen klein zijn maar ook heel groot. In het ergste geval komt de privacy van patiënten in het geding. Bijvoorbeeld doordat een hacker toegang krijgt tot de camera of beelden. Met goede beveiliging hoeft een zorginstelling daar niet voor te vrezen.

Vergeten te updaten gebeurt ook vaak doordat er op camera’s geen onderhoudscontract wordt afgesloten. ‘Die camera’s doen het toch gewoon altijd’, is dan de gedachte. Een IT-afdeling kijkt dan bijvoorbeeld wel naar de veiligheid van smartphones van medewerkers, maar dus nog niet naar de camera’s. Vooral deze bewustwording is een belangrijke stap voor de komende tijd, nu het gebruik van slimme camera’s toeneemt. Het nadenken over en borgen van de veiligheid van camera’s is een belangrijke stap in het opzetten of verbeteren van het IoT-domein (Internet of Things) binnen het informatiebeveiligingsbeleid.

Hoe kun je het (eenvoudig) doen?

Zorgen voor slimme en veilige camera’s begint met bewustzijn van het belang van de updates. Hoe borg je dit vervolgens in je werkprocessen? Een goed uitgangspunt is om minimaal eens per kwartaal te controleren of er nieuwe software-updates zijn om te installeren. Wie er totaal geen omkijken naar wil hebben, maar wel zeker wil zijn dat alles goed geregeld is, kan deze taak natuurlijk ook bij ons als ICT-partner onderbrengen.

Een goede en efficiënte oplossing is om jaarlijks een ICT health check te laten uitvoeren. Ook de situatie van slimme camera’s kan daarin worden meegenomen. Daarnaast kan de frequentere monitoring van de camerasoftware dan ook goed automatisch worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld met een camera manager van de fabrikant. Dat gebeurt gewoon op de achtergrond, terwijl het dagelijks werk gewoon doorgaat. Heel ingewikkeld hoeft het dus niet te zijn. Veel tools zijn gewoon voorhanden. Maar sta er wel even bij stil en zorg dat het goed geregeld is.

 

Meer weten?

Wilt u meer weten over het gebruik van slimme camera’s of de veilige inzet hiervan? Neem dan contact op met Jean Middeldorp van Zetacom, bel 088 938 2200 of e-mail: j.middeldorp@zetacom.nl