Nieuws

Persbericht: Treant Zorggroep verbetert kwaliteit zorg met nieuwe, slimme alarmeringsoplossing van Zetacom

Zoetermeer, 31 januari 2021

Treant Zorggroep verbetert kwaliteit zorg met nieuwe, slimme alarmeringsoplossing van Zetacom

Treant Zorggroep kiest voor Zetacom als partner voor slimme, toekomstbestendige alarmering. Als bijvoorbeeld een toezichtcamera of polszender waarneemt dat iemand al een tijdje uit bed is of zijn kamer heeft verlaten, wordt direct een zorgmedewerker gewaarschuwd zodat die ter plaatse gaat. Alle zeventien woonzorgcentra die onder de groep vallen krijgen het systeem. Treant realiseert met dit project betere zorg voor cliënten.

Het systeem werkt op basis van een overkoepelend softwareplatform dat allerlei sensorsignalen kan verwerken en doorsturen naar de smartphone-app of pieper van de juiste zorgmedewerker. Deze krijgt daarbij informatie over de aard en de prioriteit van het incident. Ook geeft het platform door waar de cliënt zich precies bevindt. Het kan bijvoorbeeld zijn dat iemand ’s nachts naar het toilet gaat, valt en niet meer kan opstaan. Door het systeem blijft dit niet onopgemerkt zodat snel actie kan worden ondernomen.

Aan het platform (een message broker) zijn oplossingen gekoppeld voor onder meer dwaaldetectie, verpleegoproepen, smart sensoring en indoor locatiebepaling. Door standaardisering en centralisering van het alarmnetwerk, werkt het netwerk efficiënter en is het gemakkelijker te beheren.

Kwaliteitsverbetering door innovatie en standaardisatie

De oplossing past in de doelstellingen die Treant heeft vastgelegd in het eigen kwaliteitsplan. Daarin staat onder meer dat de organisatie de kwaliteit van zorg wil verbeteren, ook op lange termijn. Innovatie is hiervoor een belangrijke aanjager. De message broker verbetert de kwaliteit van de zorg en draagt bij aan verhoging van de veiligheid en autonomie van bewoners en cliënten. Daarnaast neemt door de betrouwbaarheid de tevredenheid van medewerkers toe.

Olav van de Reijken is commercieel directeur van Zetacom. Hij is erg blij met de nieuwe samenwerking. “We hebben elkaar echt gevonden. Hart voor de zorg is wat ons bindt. Samen zetten we stappen in digitalisering, voor betere zorg. Professionals hoeven voortaan ook minder handelingen te verrichten.”

Zetacom: netwerkexpert in de zorg

In de zorg wordt gewerkt met technologieën die in hoge mate specifiek zijn. Daarom werkt Zetacom met voor de zorg relevante scenario’s (vanuit gebruikersperspectief). Het platform (IQ Messenger) wordt hierop ingericht. Zo weet het platform dat wanneer sensor x op tijdstip y een incident registreert, dat dan een oproep uit moet gaan naar persoon z. Hiervoor zijn koppelingen en integraties nodig. Zetacom is daar expert in en kan als een van de weinigen vervolgens ook de volledige technologiestack beheren. Bij het zoeken naar een partner woog voor Treant zwaar dat Zetacom ruime ervaring heeft met het merkonafhankelijke IQ Messenger, in de zorg maar ook in andere sectoren.

Gerben Krewinkel, manager care bij Treant, over de keus voor Zetacom: “Om de uitdagingen in de regionale zorg het hoofd te kunnen bieden, zetten we maximaal in op innovatie binnen onze woonzorgcentra. De beste garantie voor succesvolle invulling daarvan vinden we bij Zetacom, vanwege hun grote kennis. Bij eerdere samenwerking hebben we ook positieve ervaringen opgedaan. De combinatie van open platform IQ Messenger met onder andere domotica, helpt ons om de juiste zorg te leveren op de juiste plaats. Daarvan profiteren zowel onze bewoners en cliënten als onze medewerkers.”

Eén aanspreekpunt voor beheer

De dienstverlening omvat de levering en installatie van de volledige oplossing, evenals het onderhouden, up-to-date houden en beheren van het systeem. Zetacom fungeert als centraal aanspreekpunt, om continuïteit te garanderen. De samenwerking is aangegaan voor minimaal drie jaar.

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen via ons contactformulier.