Stille Ontruiming

Alles voor een veilige en betaalbare stille ontruiming

Alles voor een veilige en betaalbare stille ontruiming

Als patiënten of cliënten in de zorg zichzelf niet kunnen redden bij een calamiteit, is er wettelijk een verplichting tot stille ontruiming. Hierbij worden zorgverleners persoonlijk op de hoogte gesteld van de exacte locatie van een calamiteit. Bij brand kunnen zij dan de noodzakelijke maatregelen nemen voor het ontruimingsplan, waarbij de rust intern bewaard blijft.

 

Installatie voor stille ontruiming

Zetacom heeft alle kennis en ervaring in huis om te zorgen voor goede en praktijkgerichte oplossingen die voldoen aan de landelijk geldende norm (NEN2575). Om panieksituaties te voorkomen, wordt een stil alarm afgegeven zonder veel geluid, maar alleen gericht aan de juiste medewerkers via hun pieper, handset of smartphone. Zij zetten de evacuatie vervolgens in gang. De installatie wordt gekoppeld aan de brandmeldcentrale en kan met verschillende systemen werken (zoals DECT, Wi-Fi, private gsm of PZI).

Neem direct contact op

Altijd veilig (NEN2575), betaalbaar én praktijkgericht

Een ontruimingsinstallatie moet voldoen aan de landelijke norm NEN2575. Hierin is vastgelegd dat de installatie een bepaalde tijd moet blijven werken tijdens brand. Daarom worden bepaalde eisen gesteld aan bijvoorbeeld de bekabeling en noodstroom. Ook worden sinds 2013 eisen gesteld aan de gebruikte systemen (zoals DECT, Wi-Fi, private gsm of PZI). Om een stille ontruimingsinstallatie ‘redundant’ te maken, kunnen investeringskosten flink oplopen. Zetacom zorgt voor goede en veilige oplossingen die bovendien betaalbaar zijn. Daarom hebben wij ook PZI-installaties (piepersystemen) in ons productportfolio. In veel gevallen kunnen wij daarmee een betrouwbare en betaalbare oplossing bieden die voldoet aan alle eisen.

Onafhankelijk advies voor uw ideale oplossing

Wat uiteindelijk de beste oplossing is, verschilt per situatie. Als uw ICT-specialist en system integrator geeft Zetacom altijd onafhankelijk advies over beschikbare oplossingen op de markt. Uit ons brede portfolio van verschillende leveranciers stellen wij de voor u meest geschikte integrale oplossing samen. Uiteraard betrouwbaar, betaalbaar én volgens alle veiligheidsnormen.

Lees meer in de blog ‘focus op werkprocessen bij inzet message broker in de zorg’.

Meer weten over het gebruik van stille ontruiming in de zorg?

De druk is groot om betere zorg te leveren tegen lagere kosten. Daarbij kunnen intensievere communicatie en betere informatievoorziening helpen. Het Zetacom Zorgconcept is een integrale aanpak van communicatie en informatievoorziening, waarmee u enerzijds de kwaliteit van zorg en de efficiency van medewerkers verhoogt. En waarmee u anderzijds een fundament legt voor toekomstige uitbreidingen.

Download via de knop hiernaast onze whitepaper ‘Kansen door ICT in de langdurige zorg’ of neem bovenaan deze pagina vrijblijvend contact op met onze expert op het gebied van stille ontruiming Martijn van der Meulen!