Domotica

Domotica in de zorg moet natuurlijk voelen

Domotica is de integratie van technologie en diensten om de kwaliteit van wonen en leven te verbeteren. In de zorg past Zetacom domotica veel toe voor woon-zorginstellingen voor ouderen, ziekenhuizen en voor de thuiszorg om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen.

zorg telefonie

Domotica voor verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg

Domotica is een breed begrip. In essentie draait het om het verhogen van kwaliteit van wonen en leven met behulp van automatisering en door het integreren van systemen. Heel veel van onze activiteiten als system integrator voor de zorg is eigenlijk domotica. Van het automatische activeren of deactiveren van zonwering of verlichting tot automatische ontgrendeling van deuren binnen leefcircels of de presentatie van camerabeelden wanneer een bezoeker aanbelt.

Domotica van Zetacom met ZorgTotaal

Zetacom heeft als ICT-specialist en system integrator voor de zorg jarenlange ervaring in cure en care. Wij hebben een breed portfolio met systemen van verschillende leveranciers van oplossingen voor domotica in de zorg. Naast de kennis en ervaring hebben wij zelf ook alles specialisten in huis om uw zorgdomotica succesvol te maken. Onze totaaloplossing (Zorgtotaal) met veel aandacht voor het juiste gebruik en acceptatie van domotica, illustreert hoe wij dat doen met veel oog voor het daadwerkelijk gebruik.

domotica in de zorg

Gebruik van zorgdomotica

De toepassingen van zorgdomotica zijn heel divers en altijd maatwerk met oog voor het gedrag en de behoeften van gebruikers. Want als verlichting automatisch aan en uit gaat, kan het soms ook goed zijn als een bewoner het zelf ook kan bedienen, bijvoorbeeld om ‘blijven zoeken’ naar de schakelaar te voorkomen. Domotica moet er zijn, maar je moet niet steeds bewust ervaren dat het er is. Het moet natuurlijk voelen. Dat is onze insteek op het gebied van zorgdomotica.

Voorbeelden van domotica toepassingen:

  • De veiligheid van intramurale zorg wordt verhoogd als een verzorgende ‘s nachts een signaal krijgt dat een bewoner die uit bed is gegaan voor toiletbezoek, maar na een kwartier nog niet is teruggekeerd.
  • De vrijheid van cliënten met dementie wordt verhoogd als niet alle deuren hermetisch zijn afgesloten, maar er zones (leefcirkels) worden ingesteld waarbinnen iemand zich mag begeven.
  • Voor thuiswonende cliënten die slecht ter been zijn, is het prettig als gordijnen automatisch sluiten en de verlichting op afstand bediend kan worden.

Dit zijn slechts enkele mogelijkheden om de kwaliteit van zorg te verhogen en de veiligheid te verbeteren zonder dat dit extra personeelsinzet kost.

Meer weten?

Wilt u meer weten over domotica of de kansen die ICT biedt voor langdurige zorg? Lees dan de whitepaper ‘Kansen door ICT in de langdurige zorg’ of neem contact met ons op.

Whitepaper: ICT in de zorg – Hoe kunt u meer waarde halen uit bestaande investeringen?

Alle zorgorganisaties, van ziekenhuizen tot aanbieders van langdurige zorg, zien dat technologie mogelijkheden biedt om communicatie tussen zorgverleners onderling en tussen zorgverlener en patiënt/cliënt te vereenvoudigen en processen efficiënter te maken. Toch worden die mogelijkheden nog slechts mondjesmaat benut. Vaak uit onwetendheid over de échte meerwaarde en de businesscase. Waar liggen de kansen voor uw organisatie?