Persoonsbeveiliging

Voor betere bescherming van zorgmedewerkers

Voor de bescherming van medewerkers in de zorg helpt Zetacom met het realiseren van persoonsbeveiliging. Bijvoorbeeld in de GGZ en op de spoedeisende hulp of de PAAZ-afdeling van ziekenhuizen. Naast geschikte toestellen waarmee uw gebruikers collega’s kunnen alarmeren, zorgen wij ook voor goede integratie in uw ICT-omgeving en bijvoorbeeld het realiseren van automatische locatiebepaling.

telecominfrastructuur

Onafhankelijk advies voor de best passende oplossing

Persoonsbeveiliging wordt vooral gebruikt om medewerkers in cure en care te beschermen tegen agressie. Als een dreigende situatie lijkt te ontstaan, kunnen zij alarm slaan met hun smartphone of de noodknop op een zorg-specifieke smartphone (of ander apparaat). Zetacom geeft zorginstellingen onafhankelijk advies vanuit ons brede portfolio aan oplossingen die beschikbaar zijn op de markt. Wij kijken welke toestellen het best passen bij uw werkprocessen en de eisen en wensen van uw verschillende gebruikersgroepen.

Automatische plaatsbepaling bij persoonsbeveiliging

Naast ons advies kunnen wij bij de implementatie ook zorgen voor automatische plaatsbepaling wanneer een medewerker collega’s alarmeert. Dat kan met verschillende technieken (bijvoorbeeld op basis van het WiFi-netwerk of Bluetooth) die wij bijvoorbeeld ook toepassen bij het creëren van leefcircels voor patiënten en cliënten van zorginstellingen.

Whitepaper: Kansen door ICT in de langdurige zorg

De druk is groot om betere zorg te leveren tegen lagere kosten, zowel intra- als extramuraal. Daarbij kunnen intensievere communicatie en betere informatievoorziening helpen. Het Zetacom Zorgconcept is een integrale aanpak van communicatie en informatievoorziening, waarmee u enerzijds de kwaliteit van zorg en de efficiency van medewerkers verhoogt. En waarmee u anderzijds een fundament legt voor toekomstige uitbreidingen.