Zorgsupport

Ondersteuning van gebruikers zijn de sleutel tot succes

Ondersteuning van gebruikers zijn de sleutel tot succes

Onze Zorgsupport – onderdeel van ons Zorgtotaal concept – is eigenlijk de zachte kant van de implementatie, maar wel een zeer belangrijke! Hiermee worden medewerkers optimaal ondersteund om te zorgen voor correct gebruik van zorgsystemen. Zodat een zorgoplossing hun werk en de zorg voor cliënten maximaal ondersteun. Trainingen, e-learning, begeleiding en monitoren van het gebruik zijn hiervoor de basis.

 

Focus op gedrag en ondersteuning van medewerkers

ICT in de zorg wordt nog te vaak gezien als een ‘puzzel van stukjes hardware’. Goede zorgoplossingen vereisen focus op de werkprocessen in uw organisatie en het gedrag van eindgebruikers. Zodat zij de techniek ook echt benutten. Daarom zorgen wij ook voor de ondersteuning van het gebruik, bijvoorbeeld met trainingen en e-learnings. U kunt zelf bepalen in hoeverre wij deze ondersteuning bieden.

Zorgsupport bestaat uit uitgebreide begeleiding en ondersteuning van uw eindgebruikers. Daarbij volgt een uitgebreide analyse van de gebruiksgegevens, als een zorgoplossing daadwerkelijk in gebruik is genomen. De kracht is ook dat eindgebruikers al vanaf het begin betrokken zijn bij het vertalen van uw vraag naar uw ideale oplossing. Hierdoor is gewaarborgd dat de uiteindelijke oplossing maximaal aansluit op de wensen en behoeftes van zorgmedewerkers.

Neem direct contact op

Training, e-learning, begeleiding en monitoring

Training en begeleiding van medewerkers is de spil van onze Zorgsupport. U kunt zelf bepalen hoever deze ondersteuning gaat. Wij hebben een eigen trainingscentrum, een breed pakket aan e-learnings en wij kunnen ook zorgen voor coaching on the job. Na een training kunnen wij medewerkers certificeren en na analyse van het gebruik van systemen kunnen wij vervolgtrainingen (en hercertificering) verzorgen. Het monitoren van het gebruik met onze data-analyses geeft goed zicht op het gebruik van systemen en het kennisniveau van medewerkers.

De key users uit uw organisatie kunnen collega’s bijstaan en daarnaast kunnen ook ambassadeurs uit uw organisatie zorgen voor extra ondersteuning en motivatie. Zij krijgen hiervoor een uitgebreidere training dan gewone eindgebruikers. Het werken met ambassadeurs en key users versterkt het draagvlak onder eindgebruikers.

Zorgsupport is onderdeel van onze ZorgTotaal oplossing. Lees hier verder over ZorgTotaal of neem contact met ons op voor meer informatie.

Meer weten over het gebruik van smartphones in de zorg?

De druk is groot om betere zorg te leveren tegen lagere kosten, zowel intra- als extramuraal. Daarbij kunnen intensievere communicatie en betere informatievoorziening helpen. Het Zetacom Zorgconcept is een integrale aanpak van communicatie en informatievoorziening, waarmee u enerzijds de kwaliteit van zorg en de efficiency van medewerkers verhoogt. En waarmee u anderzijds een fundament legt voor toekomstige uitbreidingen.

Download via de knop hiernaast onze whitepaper ‘Kansen door ICT in de langdurige zorg’ of neem bovenaan deze pagina vrijblijvend contact op met onze Zorgsupport expert Jean Middeldorp!