ZorgTotaal (R)

Totaaloplossing voor de zorg

 

 

Speciaal voor verpleeghuizen, verzorgingstehuizen en thuiszorg heeft Zetacom het ZorgTotaal concept ontwikkeld en biedt daarmee een complete implementatie van zorgsystemen op basis van ZorgTotaal.

Het implementeren van zorgsystemen binnen zorgorganisaties is meer dan alleen nieuwe apparatuur aan de muur schroeven en laten zien waar de knoppen zitten. Om te kunnen spreken van een geslaagde implementatie, is het van belang dat de geïnstalleerde apparatuur gebruikt wordt zoals het bedoeld is. Uit onderzoek onder meerdere zorgorganisaties is gebleken dat er behoefte is aan meer begeleiding bij het uiteindelijke gebruik. Zetacom heeft daartoe ZorgTotaal ontwikkeld en biedt daarmee een complete implementatie van zorgsystemen op basis van ZorgTotaal.

Wat is ZORGTotaal?
ZorgTotaal is een proces dat opgebouwd is uit vier onderdelen: zorgsystemen, organisatie, cliënten en zorgsupport. De vier onderdelen vormen het geheel dat ertoe leidt dat zorgsystemen op de juiste manier worden geïntegreerd om de zorg maximaal te ondersteunen.

Het meest herkenbaar binnen zorgomgevingen is de feitelijke apparatuur. Door de inzet van gestandaardiseerde zorgsystemenwordt beheersbare techniek gecreëerd die het zorgproces moet ondersteunen.

Organisatie
(Zorg)organisaties worden ondersteund bij het bepalen van de kaders voor het veilig en budgetverantwoord toepassen van domotica in het zorgproces. Dit vormt de basis voor de organisatie om hierop een gericht beleid te kunnen bepalen. Tevens wordt zij ondersteund om organisatiebreed het bewustzijn te vergroten voor de noodzaak van domotica als hulpmiddel in het zorgproces.

Cliënten
Door het gebruik van zorgsystemen moet het welzijn van de cliënt worden verbeterd. De cliënt is de basis waarvoor zorgsystemen worden ingezet. Het moet zijn of haar veiligheid(sgevoel) verhogen en zijn of haar autonomie. Door de inzet van cliëntgerichte sensoren wordt ondersteuning op maat aan de cliënt geleverd.

Zorgsupport
Zorgsupport wordt ook wel de zachte kant van de implementatie en het gebruik genoemd. Het betreft de ondersteuning van de organisatie en de zorgmedewerker om de zorgsystemen optimaal te kunnen gebruiken waarbij het doel is dat de zorgvraag gericht op de cliënt maximaal wordt ondersteund.

De Zorgsupport bestaat uit een uitgebreide begeleiding en ondersteuning van de eindgebruikers en daarbij een uitgebreide analyse van de gebruiksgegevens nadat de zorgsystemen in gebruik genomen zijn. De kracht zit hem in het feit dat de eindgebruikers al vanaf het begin van het traject betrokken worden bij het vertalen van de klantvraag naar een oplossing. Zodoende wordt geborgd dat de uiteindelijke oplossing maximaal aansluit bij de wensen en behoeftes van de zorgmedewerker en worden zij optimaal ondersteund bij hun primaire taak, namelijk de zorgverlening. Er wordt daarbij veel aandacht besteed aan het scholen van alle medewerkers. Natuurlijk staat voorop dat de apparatuur ondersteunend moet zijn aan de zorgverlening en dat de zorgverleners dit ook zo ervaren. Draagvlak is de basis voor een geslaagde implementatie.

Download de brochure
Wij kennen de uitdagingen van de zorg, we zijn vertrouwd met de wet- en regelgeving en we zien welke kansen een betere communicatie en informatievoorziening bieden om de kwaliteit van zorg te verhogen en tegelijkertijd de efficiency te verbeteren.

Meer weten? Download onze brochure over ZorgTotaal.

Download Brochure