Ted van Meerendonk, Vincent van Gogh en Dick Dompeling, Zetacom vertellen over de implementatie van het Zetacom Zorgconcept bij Vincent van Gogh.

< Terug naar overzicht

Zetacom Zorgconcept bij Vincent van Gogh

Meer informatie over het Zetacom Zorgconcept >>

Over Vincent van Gogh

Vincent van Gogh is met 12.000 cliënten de grootste aanbieder van geestelijke gezondheidszorg voor jongeren en volwassenen in Noord- en Midden Limburg en delen van Brabant. De instelling behandelt en begeleidt mensen met psychische, psychiatrische en verslavingsproblemen en werkt nauw samen met cliënten en familie of naasten aan herstel en maximale deelname aan de samenleving. De instelling biedt een breed palet aan zorg en ondersteuning vanuit meerdere locaties en zo veel mogelijk gebaseerd op zorgprogrammering. Deze zorg kan onderverdeeld worden in: outreachend, poliklinisch, klinisch en topreferent.