AVG / GDPR EN PRIVACY

Integrale oplossingen voor de bescherming van privacy

De bescherming van persoonsgegevens is voor iedere organisatie tegenwoordig een belangrijk aandachtspunt. De invoering van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) heeft dit versterkt.

Impact AVG verschilt per organisatie

Organisaties moeten door de AVG duidelijk maken waarom zij persoonsgegevens verzamelen, waarvoor ze die gebruiken en hoe lang data bewaard wordt. Ook moeten ze personen desgevraagd inzage geven in de (over hen) opgeslagen data. Voor de ene organisatie heeft de AVG meer impact dan voor anderen. Voor zorginstellingen (en gemeenten) is de impact vaak groot. Als de ICT-specialist voor de zorg hebben wij op dit gebied veel kennis en ervaring in huis.

Goede integrale oplossingen zijn voor ons naast de privacybescherming gericht op het waarborgen van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid. Daarvoor kijken wij niet alleen naar de privacywetgeving, maar ook naar kwaliteitsnormen (zoals ISO 27001 & NEN 7510). Wij zorgen voor integrale oplossingen door hoge awareness op deze gebieden in onze organisatie. U merkt dat bijvoorbeeld doordat ook onze engineers bij u op locatie hierover meedenken en begrijpen wat dit betekent voor uw werkprocessen.

Privacy by design voor uw ICT

Privacy by design is een belangrijk uitgangspunt. Dit houdt in dat ICT-systemen en applicaties de persoonsgegevens standaard op een hoog niveau beveiligen. De gebruikers van uw systemen hoeven daardoor geen onnodige extra handelingen te verrichten om de gegevens te beschermen. Dit zorgt voor meer efficiency en voorkomt het onbewust maken van fouten op het gebied van privacy. Onze consultants gaan hierover graag met u in gesprek om de betreffende werkprocessen te bekijken. Onze specialisten zorgen ervoor dat de gewenste aanpak in de techniek wordt geborgd.

Lees meer in de blog ‘Benut ISO 27001 en GDPR voor echt betere bedrijfsprocessen’.

Whitepaper: Kansen door ICT in de langdurige zorg

De druk is groot om betere zorg te leveren tegen lagere kosten, zowel intra- als extramuraal. Daarbij kunnen intensievere communicatie en betere informatievoorziening helpen. Het Zetacom Zorgconcept is een integrale aanpak van communicatie en informatievoorziening, waarmee u enerzijds de kwaliteit van zorg en de efficiency van medewerkers verhoogt. En waarmee u anderzijds een fundament legt voor toekomstige uitbreidingen.