Informatiebeveiliging

ISO 27001

Zetacom is gecertificeerd op het gebied van informatiebeveiliging (ISO 27001). Dat geldt voor onze hele organisatie. Wij zijn hiervoor bewust veel verder gegaan dan voor de certificering nodig was. Zetacom heeft de certificering aangegrepen om dit thema in onze hele organisatie toe te passen. Dat merkt u aan onze dienstverlening.

wifi-netwerk

Onze certificering onderstreept dat al onze werkprocessen, logische en fysieke beveiligingsmaatregelen voldoen aan de normen van ISO 27001. Formeel is dit een belangrijke garantie dat wij de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie waarborgen en dus een betrouwbare partner zijn. Zelf hebben wij hier privacy als vierde pijler aan toegevoegd.

Bij Zetacom gaat het niet alleen om het formele certificaat. Wij willen dat de uitgangspunten van de certificering in het DNA van onze werkprocessen en de denkwijze van onze medewerkers zit. Hierdoor is compliancy een integraal onderdeel geworden van onze dienstverlening. Ook onze engineers bij u op locatie denken daardoor mee over uw compliancy. En wat dit betekent voor uw werkprocessen. Onze oplossingen worden hierop afgestemd zodat uw medewerkers optimaal kunnen functioneren, terwijl de systemen zo zijn ingericht dat uw doelstellingen op het gebied van compliancy gehaald worden.

Lees meer in de blog ‘Benut ISO 27001 en GDPR voor echt betere bedrijfsprocessen’

Whitepaper: Kansen door ICT voor ziekenhuizen

De druk is groot om betere zorg te leveren tegen lagere kosten. Daarbij kunnen intensievere communicatie en betere informatievoorziening helpen. Het Zetacom Zorgconcept is een integrale aanpak van communicatie en informatievoorziening, waarmee u enerzijds de kwaliteit van zorg en de efficiency van medewerkers verhoogt. En waarmee u anderzijds een fundament legt voor toekomstige uitbreidingen.