Overige normen

Zoals NEN7512 en NEN7513

Naast algemene normeringen voor informatiebeveiliging heeft de zorgsector ook te maken met een aantal specifieke normeringen. Denk bijvoorbeeld aan NEN7510/12/13 en WBGO. Zetacom kent en begrijpt deze normen en neemt de boodschap mee in het ontwerp van nieuwe integrale ICT-oplossingen voor uw organisatie.

opensource

Gewenste oplossing in de praktijk

Hoe wij omgaan met normeringen bij het ontwerpen van oplossingen, laten wij graag zien met een voorbeeld.

Een zorginstelling vroeg ons om data uit het EPD (Elektronisch Patiënten Dossier) te benutten voor hun contactcenter om patiënten beter te kunnen helpen. Technisch is dat geen enkel probleem, maar vanuit privacy oogpunt is dat complexer. Want er zouden dan persoonsgegevens getransporteerd moeten worden naar de medewerker van het contactcenter. Dit transport moet goed beveiligd worden. Resultaat: de vraag is gerealiseerd binnen duidelijk gedefinieerde kaders en goed aantoonbaar dat dit binnen de regels blijft van de geldende normen.

Lees meer in de blog ‘Alles wat u echt moet weten over cyber security‘.

Whitepaper: Kansen door ICT voor ziekenhuizen

De druk is groot om betere zorg te leveren tegen lagere kosten. Daarbij kunnen intensievere communicatie en betere informatievoorziening helpen. Het Zetacom Zorgconcept is een integrale aanpak van communicatie en informatievoorziening, waarmee u enerzijds de kwaliteit van zorg en de efficiency van medewerkers verhoogt. En waarmee u anderzijds een fundament legt voor toekomstige uitbreidingen.