Kwaliteit van leven

Adoptie ICT door eenvoud, trainingen en analyses

Zorgoptimalisatie vereist wel meer dan alleen technologie. Vooral de adoptie van hulpmiddelen door eindgebruikers is belangrijk om de beoogde doelen te realiseren. Hoe doet Zetacom dit? Wij maken oplossingen zo eenvoudig en intuïtief mogelijk voor eindgebruikers, afgestemd op de zorgprocessen in hun dagelijkse praktijk. Daarnaast zijn trainingen voor medewerkers op alle gebruikersniveaus beschikbaar om te zorgen dat oplossingen ook echt goed benut worden. Met data-analyses uit de systemen zorgen wij bovendien voor sturingsinformatie om doelgericht te blijven werken aan de zorgoptimalisatie. Met onze ZorgTotaal oplossing (en zorgsupport voor medewerkers) zorgen wij voor goede adoptie en efficiënt gebruik van nieuwe oplossingen door uw personeel.

domotica in de zorg
sensoren en cameras

Zorgoptimalisatie met slimme camera’s en sensoren

Het gebruik van slimme sensoren en camera’s in de zorg neemt toe. Met de steeds slimmer wordende technologie groeit de vraag van zorginstellingen naar deze oplossingen. Alarmering kan daardoor veiliger, efficiënter en doelgerichter plaatsvinden, met meer rust en tijd op de werkvloer en voor patiënten. Zo kan op een veilige manier worden gezorgd voor minder inbreuk op het leven en de privacy van patiënten.
Slimme sensoren en camera’s worden in de zorg nu vooral gebruikt in situaties met een grote doelgroep en waarbij patiënten veel dezelfde kenmerken hebben. Deze technische oplossingen helpen de kwaliteit van leven te vergroten en bijvoorbeeld ook de bewegingsvrijheid. Combinaties van slimme sensoren en persoonlijke scenario’s kunnen bijvoorbeeld worden afgestemd op de kenmerken en behoeften van een specifieke patiënten of bewoners. Lees ook onze blog ‘Slimme sensoren en camera’s in de zorg: focus op de gebruiker’.

Lees hier ook meer over Zetacom ZorgTotaal : De succesformule van Zetacom om adoptie van nieuwe ICT echt te laten werken.

Whitepaper: Kansen door ICT in de langdurige zorg

De druk is groot om betere zorg te leveren tegen lagere kosten, zowel intra- als extramuraal. Daarbij kunnen intensievere communicatie en betere informatievoorziening helpen. Het Zetacom Zorgconcept is een integrale aanpak van communicatie en informatievoorziening, waarmee u enerzijds de kwaliteit van zorg en de efficiency van medewerkers verhoogt. En waarmee u anderzijds een fundament legt voor toekomstige uitbreidingen.