Productie in de zorg

Hogere zorgkwaliteit en efficiënter werken

Het optimaliseren van werkprocessen is bij Zetacom als ICT-specialist in de zorg sterk gericht op zorgoptimalisatie. Hierdoor kunnen organisaties de productiviteit van medewerkers verbeteren, betere zorg verlenen en de kwaliteit van leven van patiënten of cliënten verbeteren.

Efficiënte alarmering en de inzet van slimme sensoren en camera’s zijn hierbij waardevolle oplossingen om hoge zorgkwaliteit te bieden en de veiligheid te waarborgen. Bij de focus op zorgprocessen kijken wij echter verder dan alleen ICT. Vooral begrip van dagelijkse zorgprocessen is een belangrijke voorwaarde voor succes.

Lees meer in deze blog ‘Maak groot verschil met kleine stappen voor digitale transitie zorg’.

Whitepaper: ICT in de zorg – Hoe kunt u meer waarde halen uit bestaande investeringen?

Alle zorgorganisaties, van ziekenhuizen tot aanbieders van langdurige zorg, zien dat technologie mogelijkheden biedt om communicatie tussen zorgverleners onderling en tussen zorgverlener en patiënt/cliënt te vereenvoudigen en processen efficiënter te maken. Toch worden die mogelijkheden nog slechts mondjesmaat benut. Vaak uit onwetendheid over de échte meerwaarde en de businesscase. Waar liggen de kansen voor uw organisatie?

Deze whitepaper bestaat uit:

  • Procesgericht werken in ziekenhuizen: koppel telefonie aan het EPD
  • ICT in de care: zorg voor voldoende flexibiliteit
  • Efficiencyverbetering in de care: maak IT procesgericht

Vul het formulier in en u ontvangt de volledige whitepaper per e-mail.