Firewalling

External Firewalling & Internal Segmentation Firewalling

Zetacom levert oplossingen op het gebied van Firewalling. Dit doen wij met Fortigate. Hierbij onderscheiden wij twee disciplines:

  • External Firewalling (internet)
  • Internal Segmentation Firewalling (opdelen netwerk in segmenten om dataveiligheid en privacy te kunnen waarborgen vanuit de architectuur: Privacy by Design).

Met Zetacom heeft u geautomatiseerd inzicht in cloudapplicaties, Internet of Things (IoT) apparaten en vindt er automatisch end-to-end topologieweergave van het bedrijfsnetwerk plaats. Onze gevalideerde beveiliging beschermt het bedrijfsnetwerk tegen bekende en onbekende aanvallen.

ict zorg
zetacom-onze-mensen

Rapportages

De privacywetgeving (AVG/GDPR)  stelt dat een organisatie aantoonbaar moet maken dat aan alle voorwaarden is voldaan om datalekken te voorkomen. Rapportages zijn hierbij een belangrijk middel om inzichtelijk te maken of de juiste processen doorlopen zijn.

De Fortigate Firewalls en Clearpass oplossing van Aruba hebben een gecertificeerde API (koppeling), waarbij de gezamenlijke werking blijkt uit één gezamenlijk rapportage. Aan de hand van de FortiAnalyzer worden AVG-compliant managementrapportages gegenereerd die betrekking hebben op het gehele netwerkdomein.

Netwerk Security

Netwerkbeveiliging is voor iedere organisatie van groot belang, ook met het oog op de privacywetgeving (AVG/GDPR). De gehele organisatie van Zetacom is hiervoor gecertificeerd (ISO 27001 en NEN7510 voor de zorg). De netwerkbeveiligingsnormen van Zetacom voldoen dan ook volledig aan de wet- en regelgeving. Onze kennis en expertise op dit gebied delen wij graag met onze klanten.