ZorgTotaal

De complete oplossing voor de zorg

Om zorgoplossingen daadwerkelijk succesvol te maken, heeft Zetacom de ZorgTotaal oplossing ontwikkeld. Als system integrator voor de zorgsector combineren wij systemen en oplossingen tot één integrale zorgoplossing. Het succes hiervan wordt vooral bepaald door het gebruik in de praktijk. Die adoptie begint al bij uw inkooptraject en de aansluiting bij uw zorgprocessen. Wij versterken dat bovendien met de ondersteuning van medewerkers op de werkvloer. Ons complete pakket aan ondersteuning is geborgd in de ZorgTotaal oplossing.

Ascom

Van goede aanvraag tot na de implementatie

ZorgTotaal omvat vier onderdelen (Zorgsystemen, Organisatie, Cliënten en Zorgsupport). Door die op de juiste manier te combineren, kunnen wij uw zorgoplossing optimaal versterken. Dit leidt tot de best mogelijke ondersteuning om de beste mogelijke zorg te kunnen verlenen. We beginnen altijd met een inventarisatie van uw huidige ICT-omgeving en de zorgprocessen. Om zo de behoeften in uw organisatie en bij gebruikers goed in kaart te brengen. Want zijn slimme camera’s voor u bijvoorbeeld wel de beste oplossing? Of kan het ook anders?

Onze zorgconsultant zorgt voor een oplossing voor de werkelijke behoeften in uw organisatie. Zodra het juiste aanbod is gedefinieerd, start de implementatie. Na de implementatiefase start het trainen van medewerkers met onze zorgsupport om de adoptie van de nieuwe zorgsystemen te optimaliseren. Want uiteindelijk zijn zorgmedewerkers de sleutel tot het succes van nieuwe technologieën.

Lees meer in deze blog of download direct de brochure.

Whitepaper: ICT in de zorg – Hoe kunt u meer waarde halen uit bestaande investeringen?

Alle zorgorganisaties, van ziekenhuizen tot aanbieders van langdurige zorg, zien dat technologie mogelijkheden biedt om communicatie tussen zorgverleners onderling en tussen zorgverlener en patiënt/cliënt te vereenvoudigen en processen efficiënter te maken. Toch worden die mogelijkheden nog slechts mondjesmaat benut. Vaak uit onwetendheid over de échte meerwaarde en de businesscase. Waar liggen de kansen voor uw organisatie?

Deze whitepaper bestaat uit:

  • Procesgericht werken in ziekenhuizen: koppel telefonie aan het EPD
  • ICT in de care: zorg voor voldoende flexibiliteit
  • Efficiencyverbetering in de care: maak IT procesgericht

Vul het formulier in en u ontvangt de volledige whitepaper per e-mail.