Alle zorgorganisaties, van ziekenhuizen tot aanbieders van langdurige zorg, zien dat technologie mogelijkheden biedt om communicatie tussen zorgverleners onderling en tussen zorgverlener en patiënt/cliënt te vereenvoudigen en processen efficiënter te maken. Toch worden die mogelijkheden nog slechts mondjesmaat benut. Vaak uit onwetendheid over de échte meerwaarde en de businesscase. Waar liggen de kansen voor uw organisatie?

Deze whitepaper bestaat uit:

  • Procesgericht werken in ziekenhuizen: koppel telefonie aan het EPD
  • ICT in de care: zorg voor voldoende flexibiliteit
  • Efficiencyverbetering in de care: maak IT procesgericht

Vul het formulier in en u ontvangt de volledige whitepaper per e-mail.

< Terug naar overzicht