Monitoring

Actief beheerde ICT-omgeving

Uw primaire bedrijfsprocessen moeten zo min mogelijk verstoord worden. Dit bereikt u door de onderliggende ICT-infrastructuur proactief te laten monitoren en beheren. Wij merken dat onze klanten hierbij steeds vaker compleet ontzorgd willen worden. Daarvoor hebben wij onze monitoring tools gebundeld in één krachtige en vooruitstrevende oplossing, om uw infrastructuur te beheren en bewaken. Zetacom biedt hiermee de mogelijkheid om services te gebruiken, zonder zelf aan de slag te moeten met applicaties voor monitoring. Zo zorgen wij voor slimme monitoring en efficiënte alarmering als er actie ondernomen moet worden.

ict zorg

Automatisch monitoren om vroegtijdig in te grijpen

Door de prestaties van uw ICT-omgeving continu te monitoren, kan tijdig worden ingegrepen om incidenten te voorkomen. Traditioneel werden alleen prestaties gemeten, maar dat is niet genoeg. Het laten analyseren van de uitkomsten door een specialist is tijdrovend en kostbaar. Zetacom biedt uitkomst met een nieuw monitoring concept. Door slimme technologie te combineren met data aggregatie vanuit alle relevante systemen en de jarenlange expertise van Zetacom kan dit proces geautomatiseerd worden. Hierdoor kan Zetacom al vroegtijdig patronen herkennen die de werking van de services in de toekomst mogelijk ongunstig beïnvloeden.

Van monitoren naar event management

Als er toch een incident ontstaat of een patroon herkend wordt dat actie vereist, wordt automatisch contact gezocht met de juiste experts voor analyse en actie. Alle taken hiervoor (monitoren, alarmeren en rapporteren) worden verzorgd vanuit ons Netwerk Operations Center (NOC). Als snelle actie vereist is, kan volledig automatisch de juiste specialist van Zetacom worden ingeschakeld.

 

Privacy blijft gewaarborgd

Uiteraard voldoet het monitoren van systemen door Zetacom aan alle privacywetgeving (AVG) en voorschriften. Alle data die mogelijk privacygevoelige informatie bevat, blijft binnen uw eigen netwerkomgeving.

Neem voor meer informatie over Monitoring en Event management contact op met onze specialisten.

Event Management

Als bij het monitoren van uw ICT-omgeving kritische zaken worden gedetecteerd of we herkennen een scenario dat in de toekomst voor problemen kan zorgen, wordt volledig automatisch de juiste specialist van Zetacom ingeschakeld. Hierdoor zorgt Zetacom dat kritische situaties niet genegeerd kunnen worden. Zo beheren wij uw infrastructuur efficiënt en voorkomen wij dat er problemen ontstaan.

In 5 stappen de best passende oplossing

Een werkplek die past bij de gebruiker

1. Consultancy

2. Advies

3. Installatie

4. Beheer

5. Training