Gebruikersadoptie

Je bedrijf kiest voor een nieuwe apparatuur of besturingssysteem, een nieuwe dienst zoals Skype for Business, een pakket voor digitale veiligheid, een ander netwerk. Hoe goed je ook over alles hebt nagedacht en hebt ingeregeld, de mens blijft de zwakste schakel en daarmee de mate van succes. Dat is telkens weer onze ervaring bij klanten. Daarom biedt Creaforti het adviespakket ‘Gebruikersadoptie’.

Verandering van gedrag

We richten ons met onze dienst ‘gebruikersadoptie’ op verandering van cultuur en gedrag van medewerkers, die nodig zijn om de nieuwe (ICT) diensten optimaal te benutten. We stemmen onderling de behoefte af en stellen een plan van aanpak op. Van draagvlak tot implementatie. Daarna gaan we gelijk aan de slag.

3 belangrijke pijlers

Een succesvol adoptietraject is gebaseerd op 3 pijlers, allen gericht op begrip en acceptatie:

Organisatie: 
De consultants van Creaforti zorgen ervoor dat de techniek werkt en er voldoende ondersteuning is bij de transitie naar de nieuwe dienst of product. Hierin is voorbeeldgedrag vanuit onder andere directie en ‘key users’ cruciaal.

Motivatie: 
Het doel en de context van de verandering moet helder zijn voor de gebruikers.

Communicatie:
In de interne communicatie de gestelde doelen koppelen aan de ‘what’s in it for me’ voor de medewerkers.

Dit levert het op

De uiteindelijke doelen en dus resultaat van het adoptietraject zijn:

  • Het begrijpen van het doel en belang (zoals digitaal veilig werken)
  • Verhogen van medewerker-tevredenheid
  • Het optimaliseren van de manier van samenwerken
  • Het bijdragen aan het behalen van de gestelde doelen zoals productiviteitsverhoging

Belangrijk: digitaal veilig werken

Een belangrijk onderdeel bij adoptie en gedragsverandering is beseffen waar je mee bezig bent. Bijvoorbeeld wat het belang is van digitaal veilig werken. Uit ervaring bij vele klanten hebben we het Mkb Security Pakket ontwikkeld. Samen nemen we stap voor stap het bedrijfsproces door.

Veel ondernemingen hebben namelijk nog geen beleid omtrent digitale veiligheid. Medewerkers, maar ook werkgevers, zijn zich niet bewust van de risico’s. Zo worden belangrijke bedrijfsgegevens onbeveiligd op externe plekken opgeslagen, zoals op Dropbox of iCloud. Maar ook het gebruikmaken van een openbaar WiFi-netwerk brengt risico’s met zich mee. Met ons pakket maken wij dit soort risico’s voor jouw onderneming inzichtelijk.

Onze diensten ‘Gebruikersadoptie’ en het ‘Mkb Security Pakket’ gaan hand in hand, want vaak blijkt vanuit de analyse van de huidige stand van zaken dat aandacht op Gedragsverandering een belangrijk aandachtspunt is. Voor dit laatste bieden we in samenwerking met onze kennispartner BeveiligMij.nl diverse trainingen aan.

Direct aan de slag? 

Neem contact met ons op