MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen & Certificering

Zetacom besteedt al jaren veel aandacht aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Naast een gezond commercieel beleid hebben we ook oog voor duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid. Wij vinden het als organisatie belangrijk om betrokken te zijn bij onze omgeving en ons in te zetten voor maatschappelijke activiteiten en hieraan een bijdrage leveren.

Hieronder een overzicht waar Zetacom een bijdrage aan levert en een deel van de certificeringen.

ISO 27001

Met de ISO 27001 certificering laten organisaties zien dat zij de juiste beheersmaatregelen treffen om gegevens te beveiligingen, door de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van deze gegevens te waarborgen. De ISO 27001 norm is dé wereldwijde standaard voor informatiebeveiliging. De basis hiervoor is de implementatie van een informatiebeveiligingsmanagementsysteem, waarin aan de hand van een risicoanalyse wordt vastgelegd welke beheers- en borgingsmaatregelen de organisatie heeft getroffen met betrekking tot informatiebeveiliging. Lees verder.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen verklaring

Zetacom heeft zich laten beoordelen door De MVO-Wijzer 3.0 op gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De MVO-wijzer, gebaseerd op ISO 26000, biedt richtlijnen en ondersteuning wat betreft maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het MVO-beleid van Zetacom is positief beoordeeld door een onafhankelijke partij aan de hand van een vastgesteld beoordelingskader. Binnen negen MVO-thema’s wordt er bijvoorbeeld beoordeeld op personeelsbeleid, goed bestuur en omgevingsbeleid. Bedrijven kunnen zelf een aanvraag doen voor een MVO-Verklaring.

ISO 9001 kwaliteit certificering

Zetacom levert hoogwaardige en complexe oplossingen voor de zakelijke markt en zorgsector. Het leveren van kwaliteit is belangrijk en wordt in de toekomst alleen maar belangrijker. Dit was een van de redenen processen te borgen in een kwaliteitsmanagementsysteem. Na de benodigde audits heeft Zetacom het certificaat NEN-EN-ISO 9001:2015 toegekend gekregen van de erkende certificerende instelling Cetradex Certificatie BV. De toekenning betreft de montage en onderhoud van telecommunicatieapparatuur.

ISO 14001 milieu certificering

Na de benodigde audits heeft Zetacom het certificaat ISO 14001:2015 toegekend gekregen van de erkende certificerende instelling Cetradex Certificatie BV. De toekenning betreft het verkopen, leveren, plaatsen en servicen van telecommunicatie apparatuur.

VGM Checlist Aannemers VCA 2017/6.0 veiligheid certificering

Na de benodigde audits heeft Zetacom het certificaat VCA 2017/6.0 toegekend gekregen van de erkende certificerende instelling Cetradex Certificatie BV. De toekenning betreft het plaatsen het verlenen van service van telecommunicatie apparatuur.

Innovatieprijs Zoetermeer

Zetacom is de winnaar van de Innovatieprijs Zoetermeer. De jury prees Zetacom met name om de vernieuwende, nauwe samenwerking met de Haagse Hogeschool bij het opleiden van jong talent. Ook de innovatieve oplossingen die Zetacom biedt in de zorgmarkt werden door de jury geprezen, samen met de leidende positie die Zetacom inneemt binnen de Dutch Innovation Factory.