MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en certificering

Zetacom besteedt al jaren veel aandacht aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Naast een gezond commercieel beleid hebben we ook oog voor duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid. Wij vinden het als organisatie belangrijk om betrokken te zijn bij onze omgeving en ons in te zetten voor maatschappelijke activiteiten en hieraan een bijdrage leveren.

Hieronder een overzicht waar Zetacom een bijdrage aan levert en een deel van de certificeringen.

ISO 27001

De ISO 27001 normering specificeert eisen voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een gedocumenteerd Information Security Management System (ISMS) in het kader van de algemene bedrijfsrisico’s voor de organisatie. Lees verder.

NEN 5710

De norm NEN 7510, ‘Informatiebeveiliging in de zorg’, bevat richtlijnen die zorginstellingen helpen hun informatiebeveiliging structureel goed aan te pakken. De norm is speciaal ontwikkeld voor de Nederlandse zorgsituatie en helpt zorgorganisaties passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Die maatregelen moeten zo zijn ingericht dat ze te controleren zijn. Onderwerpen die in de norm NEN 7510 aan de orde komen, zijn onder andere het waarborgen van de beschikbaarheid van gegevens en de integriteit en vertrouwelijkheid van alle informatie ten behoeve van verantwoorde zorg voor patiënten.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen verklaring

Zetacom heeft zich laten beoordelen door De MVO-Wijzer 3.0 op gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De MVO-wijzer, gebaseerd op ISO 26000, biedt richtlijnen en ondersteuning wat betreft maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het MVO-beleid van Zetacom is positief beoordeeld door een onafhankelijke partij aan de hand van een vastgesteld beoordelingskader. Binnen negen MVO-thema’s wordt er bijvoorbeeld beoordeeld op personeelsbeleid, goed bestuur en omgevingsbeleid. Bedrijven kunnen zelf een aanvraag doen voor een MVO-Verklaring.

ISO 9001 kwaliteit certificering

Zetacom levert hoogwaardige en complexe oplossingen voor de zakelijke markt en zorgsector. Het leveren van kwaliteit is belangrijk en wordt in de toekomst alleen maar belangrijker. Dit was een van de redenen processen te borgen in een kwaliteitsmanagementsysteem. Na de benodigde audits heeft Zetacom het certificaat NEN-EN-ISO 9001:2008 toegekend gekregen van de erkende certificerende instelling Qualitis. De toekenning betreft de montage en onderhoud van telecommunicatieapparatuur.

ISO 14001 milieu certificering

Na de benodigde audits heeft Zetacom het certificaat ISO 14001:2004 toegekend gekregen van de erkende certificerende instelling EBN Certification. De toekenning betreft het verkopen, leveren, plaatsen en servicen van telecommunicatie apparatuur.

VGM Checlist Aannemers VCA 2008/5.1 veiligheid certificering

Na de benodigde audits heeft Zetacom het certificaat VCA 2008/5.1 toegekend gekregen van de erkende certificerende instelling EBN Certification. De toekenning betreft het plaatsen het verlenen van service van telecommunicatie apparatuur.

Innovatieprijs Zoetermeer

Zetacom is de winnaar van de Innovatieprijs Zoetermeer. De jury prees Zetacom met name om de vernieuwende, nauwe samenwerking met de Haagse Hogeschool bij het opleiden van jong talent. Ook de innovatieve oplossingen die Zetacom biedt in de zorgmarkt werden door de jury geprezen, samen met de leidende positie die Zetacom inneemt binnen de Dutch Innovation Factory.