MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Zetacom besteedt al jaren veel aandacht aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Naast een gezond commercieel beleid hebben we ook oog voor duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid. Wij vinden het als organisatie belangrijk om betrokken te zijn bij onze omgeving en ons in te zetten voor maatschappelijke activiteiten en hieraan een bijdrage leveren.

Hieronder een overzicht waar Zetacom een bijdrage aan levert en een deel van de certificeringen.

Zetacom Academy

De Zetacom Academy is gericht op gemotiveerde studenten en starters die zich razendsnel willen ontwikkelen en ervaring opdoen. De Zetacom Academy bestaat uit twee programma’s, waarbij de een zich richt op technische studenten en de ander op ambitieuze starters op de arbeidsmarkt. Speciaal voor technische studenten biedt Zetacom de unieke kans om in een periode van zes tot twaalf maanden concrete vraagstukken uit het bedrijfsleven op te lossen. Voor starters biedt het telecom- en netwerkbedrijf een tweejarig programma als start van een succesvolle loopbaan bij Zetacom. Meer informatie over de Zetacom Academy.

Sociaal Economisch Betrokken Onderneming

Gemeente Zoetermeer waardeert bedrijven die zich onderscheiden op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarom is het SEBO-keurmerk in het leven geroepen, het keurmerk voor Sociaal Economisch Betrokken Ondernemen. Meer informatie over het SEBO-keurmerk.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen verklaring

Zetacom heeft zich laten beoordelen door De MVO-Wijzer 3.0 op gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De MVO-wijzer, gebaseerd op ISO 26000, biedt richtlijnen en ondersteuning wat betreft maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Het MVO-beleid van Zetacom is positief beoordeeld door een onafhankelijke partij aan de hand van een vastgesteld beoordelingskader. Binnen negen MVO-thema’s wordt er bijvoorbeeld beoordeeld op personeelsbeleid, goed bestuur en omgevingsbeleid. Bedrijven kunnen zelf een aanvraag doen voor een MVO-Verklaring.

ISO 9001 kwaliteit certificering

Zetacom levert hoogwaardige en complexe oplossingen voor de zakelijke markt en zorgsector. Het leveren van kwaliteit is belangrijk en wordt in de toekomst alleen maar belangrijker. Dit was een van de redenen processen te borgen in een kwaliteitsmanagementsysteem. Na de benodigde audits heeft Zetacom het certificaat NEN-EN-ISO 9001:2008 toegekend gekregen van de erkende certificerende instelling Qualitis. De toekenning betreft de montage en onderhoud van telecommunicatieapparatuur.

ISO 14001 milieu certificering

Na de benodigde audits heeft Zetacom het certificaat ISO 14001:2004 toegekend gekregen van de erkende certificerende instelling EBN Certification. De toekenning betreft het verkopen, leveren, plaatsen en servicen van telecommunicatie apparatuur.

VGM Checlist Aannemers VCA 2008/5.1 veiligheid certificering

Na de benodigde audits heeft Zetacom het certificaat VCA 2008/5.1 toegekend gekregen van de erkende certificerende instelling EBN Certification. De toekenning betreft het plaatsen het verlenen van service van telecommunicatie apparatuur.

Innovatieprijs Zoetermeer

Zetacom is de winnaar van de Innovatieprijs Zoetermeer. De jury prees Zetacom met name om de vernieuwende, nauwe samenwerking met de Haagse Hogeschool bij het opleiden van jong talent. Ook de innovatieve oplossingen die Zetacom biedt in de zorgmarkt werden door de jury geprezen, samen met de leidende positie die Zetacom inneemt binnen de Dutch Innovation Factory.

Beste werkgevers Score

Zetacom heeft in 2017 van haar werknemers een Beste Werkgevers Score gekregen van 7,5. Deze score is gebaseerd op het oordeel van onze eigen medewerkers over het goede werkgeverschap van de organisatie. Daarbij gaat het om elementen als tevredenheid over de organisatie, tevredenheid over de werkzaamheden, trots op de organisatie en het bieden van ruimte om de medewerker optimaal te laten presteren. Het onderzoek is uitgevoerd door Effectory en Intermediair.