Whitepapers

Whitepaper: De ontwikkelingen in de telefonie op een rijtje. Welke keuze heb ik?

Bij zakelijke telefonie denken veel mensen nog altijd aan het vaste, zwarte telefoontoestel op het bureau. Hoewel steeds meer zakelijke gebruikers (alleen nog maar) mobiel bereikbaar zijn of bellen via de computer, hechten mensen nog altijd waarde aan dat vaste, zwarte toestel. Maar dat moet dan wel optimaal integreren met mobiel en beschikken over handige functionaliteit, zoals inzicht in de bereikbaarheidsstatus van collega’s. En dat alles liefst natuurlijk tegen zo laag mogelijke kosten. En dat kan, met telefonie uit de cloud.
Move your mouse over me

Telefonie in de cloud: verhoog uw flexibiliteit en verlaag uw kosten

Voorspelbare kosten, pay per use, eenvoudig op- en afschalen, eenvoudig aan- of uitzetten van functionaliteit. Dat zijn de redenen waarom de cloud als IT-businessmodel zo in de belangstelling staat. Niet iedere IT-manager realiseert zich dat telefonie en Unified Communications uit de cloud kunnen worden afgenomen. Wat zijn de voor- en nadelen van telefonie en Unified Communications uit de cloud? En wat komt er kijken bij de implementatie? U leest het in deze whitepaper.
Move your mouse over me

Whitepaper: Kansen door ICT in de langdurige zorg

De druk is groot om betere zorg te leveren tegen lagere kosten, zowel intra- als extramuraal. Daarbij kunnen intensievere communicatie en betere informatievoorziening helpen. Het Zetacom Zorgconcept is een integrale aanpak van communicatie en informatievoorziening, waarmee u enerzijds de kwaliteit van zorg en de efficiency van medewerkers verhoogt. En waarmee u anderzijds een fundament legt voor toekomstige uitbreidingen.
Move your mouse over me

Whitepaper: Kansen door ICT voor ziekenhuizen

ICT biedt veel kansen voor ziekenhuizen om betere zorg te leveren tegen lagere kosten. Denk bijvoorbeeld aan telefonie, alarmering, verpleegoproepen en berichtgeving op één device, videoconsults of het gebruik van sensoren op apparatuur. De basis van al deze innovatieve zorgtoepassingen is een goed datanetwerk dat geschikt is voor spraak en dat volledig is afgestemd op de behoeften. Door op een geïntegreerde wijze te inventariseren hoe communicatie en informatievoorziening uw ziekenhuis kunnen helpen, kunt u éénmalig een goed fundament neerleggen en deze investeringen op een slimme manier aanwenden voor meerdere toepassingen.
Move your mouse over me

Whitepaper: ICT in de zorg: hoe kunt u meer waarde halen uit bestaande investeringen?

Alle zorgorganisaties, van ziekenhuizen tot aanbieders van langdurige zorg, zien dat technologie mogelijkheden biedt om communicatie tussen zorgverleners onderling en tussen zorgverlener en patiënt/cliënt te vereenvoudigen en processen efficiënter te maken. Toch worden die mogelijkheden nog slechts mondjesmaat benut. Vaak uit onwetendheid over de échte meerwaarde en de businesscase. Waar liggen de kansen voor uw organisatie?
Move your mouse over me

Whitepaper: In negen stappen naar een up-to-date netwerk

Druk op de kosten noodzaakt zorginstellingen om te kijken of en hoe ze meer kunnen doen met minder. ICT vormt daarbij een belangrijk hulpmiddel. Om goed gebruik te maken van alle nieuwe mogelijkheden is een up-to-date ICT-netwerk onontbeerlijk. Dit artikel beschrijft hoe u in 9 stappen kunt komen tot een netwerkinfrastructuur die klaar is voor de toekomst en zorgvernieuwing mogelijk is en blijft.
Move your mouse over me

Whitepaper: ICT in de zorg: het netwerk

De druk is groot om betere zorg te leveren tegen lagere kosten. Daarbij kunnen intensievere communicatie en betere informatievoorziening helpen. Vrijwel alle care-instellingen kijken dan ook naar de mogelijkheden die ICT hen kan bieden. Wilt u daar maximaal van profiteren, begin dan bij de basis: het netwerk. Deze whitepaper beschrijft welke fundering u moet leggen om de vruchten te plukken van de mogelijkheden die ICT biedt.
Move your mouse over me


Nog niet kunnen vinden wat het beste bij u past?


Neem dan contact op met één van de specialisten van Zetacom.
Stuur een bericht naar info@zetacom.nl op of bel met 088 938 2200.