3 april 2018

“Hoe kunnen we dementerende bewoners meer bewegingsvrijheid geven zonder dat hun veiligheid in het gedrang komt? Dat is een veel gestelde vraag die ik krijg van zorginstellingen nu steeds meer mensen langer thuis blijven wonen.” Jean Middeldorp is Technisch Consultant bij Zetacom en regelmatig in gesprek met zorginstellingen over de marktontwikkelingen en veranderingen in de wet- en regelgeving.

< Terug naar overzicht

Leefcirkels verhogen kwaliteit van leven

“Veel dementerende bewoners van zorginstellingen wonen op gesloten afdelingen. De gedachte erachter is dat het veiliger is om binnen te blijven, maar sommige mensen hebben sterk de behoefte om naar buiten te gaan. De techniek kan helpen om de bewoner op een verantwoorde manier naar buiten te laten gaan. Door gebruik te maken van zogenoemde leefcirkels kunnen dementerenden zich vrij bewegen. Afhankelijk van wat de persoon nog kan zal dit voor de één alleen de afdeling zijn, maar de ander kan prima zelf een boodschap doen bij de supermarkt op de hoek. Met behulp van bakens en gps zijn de bewoners zowel binnen als buiten te volgen. Deze vrijheid draagt enorm bij aan de kwaliteit van leven. Want waarom zou je eigenlijk niet naar buiten mogen, als je niets hebt misdaan?”

Vrij naar buiten

Met leefcirkels kan per persoon een bepaald gebied worden ingesteld. Als deze persoon zich buiten dit gebied begeeft, dan ontvangen medewerkers een signaal. “De bewoner draagt een klein kastje bij zich dat gelokaliseerd kan worden met een app die lijkt op Google Maps. Iemand kan één, twee of drie zones van huis gaan maar zodra deze persoon zich buiten dit gebied begeeft, dan wordt er een signaal afgegeven. Laatst heb ik bij een zorginstelling dementerende bewoners voorzien van zo’n kastje en je merkt dat de mensen die het kastje dragen het fijn vinden, omdat ze hiermee hun vrijheid en dus hun waardigheid terug hebben.”

Wat als hij verdwaalt

Met leefcirkels kan per persoon een bepaald gebied worden ingesteld. Als deze persoon zich buiten dit gebied begeeft, dan ontvangen medewerkers een signaalAls een cliënt naar buiten gaat, blijft de zorginstelling verantwoordelijk. Middeldorp: “Ik merk dat verzorgenden het niet makkelijk vinden en met vragen zitten als wat als de bewoner valt of verdwaalt? Dit soort bedenkingen heeft deels toch te maken met dat dit soort technieken toch heel nieuw zijn voor zorginstellingen. Nog steeds gaan de meeste dementerenden niet zonder begeleiding naar buiten. Het kastje waarmee we de bewoners laatst hebben voorzien, heeft een zeer nauwkeurige positiebepaling. Iemand is dan zowel binnen als buiten altijd vindbaar. Het mooie is dat het kastje ook voorzien is van een alarmknop waarmee de cliënt hulp kan oproepen waarbij men de mogelijkheid heeft om een spreek- en luisterverbinding te maken. In de nabije toekomst wordt hier zelfs valdetectie aan toegevoegd. Zodra een cliënt valt, wordt er automatisch een alarm verstuurd naar de zorginstelling of mantelzorger.”

Meer weten?

Speelt u ook met de vraag hoe u meer bewegingsvrijheid kunt realiseren voor uw bewoners of wilt u meer weten over leefcirkels of domotica? Ik wissel graag met u van gedachten. U kunt contact met mij opnemen via 088 – 938 2226 of j.middeldorp@zetacom.nl.

Dit artikel is ook verschenen op ICT&health.