Domotica

Domotica is de integratie van technologie en diensten om de kwaliteit van wonen en leven te verbeteren. Zetacom past domotica met name toe voor woon-zorginstellingen voor ouderen, ziekenhuizen en voor de thuiszorg om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen.

Domotica voor verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg

Domotica is een breed begrip. In essentie draait het om het verhogen van kwaliteit van wonen en leven. Het gaat bijvoorbeeld om systemen waarbij de voordeur ontgrendeld kan worden met de halszender van het alarmeringssysteem of het presenteren van camerabeelden bij de entree, zodra er iemand aanbelt. Hoe het uiteindelijk wordt ingezet in de zorg verschilt per situatie. Denk bijvoorbeeld aan:

  • De veiligheid van intramurale zorg wordt verhoogd als een verzorgende ’s nachts een signaal krijgt dat een bewoner die uit bed is gegaan om naar het toilet te gaan, maar na een kwartier nog niet is teruggekeerd naar bed.
  • De vrijheid van cliënten met dementie wordt verhoogd als niet alle deuren hermetisch zijn afgesloten, maar als er zones worden ingesteld waarbinnen iemand zich mag begeven.
  • Voor thuiswonende cliënten die slecht ter been zijn, is het prettig dat automatisch de gordijnen worden gesloten en de verlichting op afstand kan worden bediend.

Het zijn enkele mogelijkheden om de kwaliteit van zorg te verhogen en de veiligheid te verbeteren zonder dat dit meteen meer mankracht kost.

Integratie van systemen in de gezondheidszorg

Hoewel zorgdomotica voor Zetacom geen doel op zich is, komt het in nagenoeg elk zorgproject aan bod. Zodra de aanwezige systemen met elkaar geïntegreerd zijn, komen hieruit allerlei toepassingen voort die onder domotica vallen. Het is een logisch gevolg van systeemintegratie in de zorgsector. Voor een goed gebruik van domotica in de zorg is het van belang om hier al bij de bouw rekening mee te houden. Daarnaast komen ook steeds meer draadloze toepassingen op de markt die in een later stadium geïntegreerd kunnen worden.

Domotica van Zetacom

Zetacom is een system integrator met jarenlange ervaring in de zorg, zowel in de cure als de care. Met de juiste implementatie van domotica in de zorg heeft Zetacom dan ook alle kennis en ervaring in huis om de verwachtingen waar te kunnen maken. Een goed voorbeeld hiervan is de ZorgTotaal oplossing van Zetacom, waarbij het juiste gebruik en acceptatie van domotica voorop staat. Lees hier verder over ZorgTotaal.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de kansen die ICT biedt voor de langdurige zorg? Lees dan de whitepaper ‘Kansen door ICT in de langdurige zorg‘ of neem contact met ons op.

 

Download Whitepaper

 

"Ze voelen heel goed aan wat er leeft bij jou als klant."

Bas de Bruijn Manager Financiën en Informatisering Woningcorporatie SCW