Blog

Hoe ICT mantelzorgers kan ondersteunen

Zoetermeer, 1 november 2023

Hoe ICT mantelzorgers kan ondersteunen

Mantelzorgers hebben het zwaar en voelen zich vaak niet gehoord door zorginstellingen. Nu pleit het demissionaire kabinet voor nog meer mantelzorg, om de druk op de ouderenzorg te ontlasten. Welke rol kan slimme ICT spelen in het ondersteunen van de duizenden mantelzorgers in ons land? In deze blog delen we graag mooie voorbeelden uit de praktijk.

Al jaren is de trend van extramuralisering van zorg zichtbaar. Het beroep dat we doen op mantelzorgers stijgt, en zal in de toekomst alleen maar verder toenemen. Als een zorgorganisatie technologie goed integreert in de werkprocessen, kan ICT een waardevolle bijdrage leveren aan meer capaciteit in de ouderen- en langdurige zorg. Maar ook voor mantelzorgers zitten er veel voordelen aan het gebruik van slimme zorgtechnologie.

Van videobellen tot vast-mobiel-integratie

Denk bijvoorbeeld alleen al aan de mogelijkheid tot beeldbellen met zorgmedewerkers en naasten, een vorm van technologie die veel zorgorganisaties al in huis hebben. Dit maakt dat mantelzorgers, zeker als ze ver weg wonen, niet voor ieder gezamenlijk overlegmoment de weg op hoeven. Een voorbeeld op een dieper niveau: door vast-mobiel-integratie van werktelefoons kunnen mantelzorgers in een oogopslag zien wie er dienst heeft bij de zorgbehoevende, en kunnen zij de zorgverlener direct bereiken.

Gevoel van mantelzorgers

Dat lijkt misschien een kleinigheid, maar die integratie verlaagt de drempel die veel mantelzorgers ervaren om contact op te nemen met de zorgmedewerker. Veel studies laten zien dat mantelzorgers zich niet betrokken voelen bij de zorgverlening aan hun naaste en dat zorgmedewerkers hen onvoldoende horen en zien. Gemakkelijker direct contact kunnen leggen door slimme ICT kan hier verandering in brengen en de betrokkenheid vergroten.

Slimme praktijkvoorbeelden

Ook kan het gebruik van zorgtechnologie mantelzorgers meer rust geven, en daardoor hun welzijn vergroten. Videobellen met de naaste op afstand om even te zien hoe het gaat, eenvoudig bellen naar de juiste zorgmedewerker voor een update of sensoren voor valdetectie zijn hier bekende praktijkvoorbeelden van. Maar denk ook aan medicijndispensers die op de juiste tijden medicatie aan de client geven, of slimme toegang tot de eigen woning zonder risico op zichzelf buitensluiten of een sleutelbos verliezen.

Eindeloze mogelijkheden
Kortom: de mogelijkheden met technologie voor zowel cliënt als zorgverlener én mantelzorger zijn groots.

Afwijkende patronen in huis

Goede ervaringen zijn er inmiddels ook met slimme sensoren in huis die het dagelijks patroon van de cliënt herkennen en een melding geven als er afwijkingen in dat patroon zijn. Denk bijvoorbeeld aan uitdrogingsgevaar als een cliënt opvallend minder vaak naar het toilet gaat dan anders, langdurige afwezigheid of een val. Mantelzorgers op afstand en zorgverleners krijgen een melding als de sensoren iets bespeuren dat aandacht nodig heeft. De cliënt bepaalt zelf wie toegang krijgt tot de software.  Meer weten?

Kortom: er zijn al veel praktijkvoorbeelden die laten zien dat technologie niet alleen zorgmedewerkers en cliënten of patiënten ondersteunt, maar ook mantelzorgers. Meer weten over de kansen die ICT in de langdurige zorg biedt en hoe jouw zorgorganisatie hiervoor een goed fundament legt?

Er is op ICT-vlak vaak veel meer winst te behalen in de (langdurige) zorg, vooral met een goede integratie. Meer weten? Download dan hier de whitepaper ‘De kracht van geïntegreerde ICT voor de langdurige zorg’.