Nieuws

Zorgmedewerkers IJsselheem kiezen nieuwe ICT-leverancier

Zoetermeer, 24 juni 2021

Zetacom wordt vaste ICT-partner Overijsselse woonzorgconcern

Alle vestigingen van woonzorgconcern IJsselheem in Zwolle, Kampen en Zwartewaterland en Hanzeheerd in Hattem en Heerde krijgen een nieuwe en eenduidige ICT-infrastructuur. Bijzonder is dat medewerkers zelf nauw betrokken waren bij de keuze van de nieuwe, vaste ICT-partner (Zetacom) voor de komende jaren. In de nieuwe werkomgeving staan veiligheid en het gebruiksgemak van medewerkers voorop.

Gebruiksgemak door eenduidigheid

IJsselheem en Hanzeheerd bieden met ruim 2800 medewerkers persoonsgerichte ouderenzorg op 15 locaties in Overijssel en Gelderland . De bestaande ICT- infrastructuur is verouderd en sterk versnipperd. Daardoor is het gebruik van systemen – waaronder het verpleegoproepsysteem en de zorgalarmering – op verschillende plekken anders geregeld. Dit wordt bij de vernieuwing uniform zodat medewerkers er op verschillende locaties gemakkelijker mee kunnen werken. Daarnaast zocht IJsselheem een vaste ICT-partner voor een basisinfrastructuur, waarop nieuwe zorgtechnologie de komende jaren verder kan worden uitgebreid.

Belangrijke rol zorgmedewerkers

Zorgmedewerkers hebben een belangrijke stem gehad bij de keuze van de nieuwe ICT-partner. Bij dit traject zijn eerst vijf partijen geselecteerd die hun visie gaven op het ‘zorghuis van de toekomst’. Daarna mochten de bedrijven één locatie inrichten als ‘green field’. Daarbij gingen ze in gesprek met medewerkers over hun oplossing vanuit het perspectief van de gebruikers.
Zetacom is enthousiast over de gekozen aanpak. “Wij hechten veel waarde aan gebruikersadoptie bij het realiseren van nieuwe oplossingen. Want vooral het uiteindelijke gebruik bepaalt het succes. Wij juichen deze aanpak toe omdat hiermee de gebruiker vanaf het begin voorop staat”, zegt CEO Dick Dompeling van Zetacom.

Het verhaal voorop

Waar IJsselheem in het werk met ouderen het verhaal van de cliënt vooropstelt, verwachten ze dit zelf ook van een ICT-adviseur en leverancier. “Vanaf de eerste verkennende gesprekken zochten wij een vaste partner die bij ons past. En die heeft bewezen dat ze alles in huis hebben om te zorgen voor een goede oplossing die past bij onze brede vraag. Bij Zetacom is dat vertrouwen snel gegroeid. Ik wilde ook alleen een overeenkomst tekenen voor een oplossing waarover door medewerkers zeer goed is meegedacht”, zegt Karin Leferink, van de Raad van Bestuur van IJsselheem.
Zetacom is gespecialiseerd in de integratie van ICT en (zorg)systemen en helpt daarmee om de samenwerking, bereikbaarheid en werkprocessen van organisaties te verbeteren. De focus ligt daarbij altijd op het gebruiksgemak van oplossingen. Naast medewerkers van IJsselheem zijn dat ook de cliënten en bewoners (en hun familie). Zij gaan de voordelen ook ervaren. Somatische cliënten krijgen bijvoorbeeld een tablet waarmee ze zelf eenvoudig met familie kunnen (video)bellen. Daarnaast maakt de nieuwe ICT-omgeving het veel eenvoudiger om alarm- en zorgdifferentiatie in te zetten. Daardoor kunnen bewoners op een veilige manier meer vrijheid krijgen, terwijl in de alarmering onderscheid wordt gemaakt tussen bijvoorbeeld een medisch alarm of een oproep voor een kop koffie.

Uitrol

De nieuwe ICT-infrastructuur wordt in vijf jaar gefaseerd uitgerold bij de verschillende locaties van IJsselheem. Naast het vaste en draadloze netwerk en datalijnen gaat het ook om de vaste en mobiele telefonie. De beveiliging van het netwerk krijgt zeer hoge prioriteit, samen met de gebruikersadoptie. Daarom krijgen medewerkers ook trainingen. Wanneer een locatie de nieuwe voorzieningen in gebruik neemt, zijn er tijdens alle diensten (ook ’s nachts) adviseurs van Zetacom aanwezig die helpen met het optimaal benutten van de nieuwe oplossingen.
IJsselheem en Zetacom hebben een contract getekend voor vijf jaar. Dit contract kan na deze periode verlengd worden.