Installatie

van projectplan naar goede adoptie door gebruikers

Na een opdrachtverstrekking stelt een projectmanager van Zetacom een projectplan en planning op. Dit wordt in detail met u doorgenomen, zodat u weet wat u kunt verwachten bij de implementatie. Er ligt dan een gedegen plan van aanpak voor de opbouw van uw nieuwe ICT-omgeving en borging van adoptie in uw organisatie. Want pas als uw gebruikers tevreden zijn en oplossingen ook goed benutten, is een project voor ons geslaagd.